SDG’s

De Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn 17 doelen die de Verenigde Naties formuleerden om wereldwijd de belangrijkste problemen aan te pakken waaronder armoede wegwerken, zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen en gelijke kansen voor iedereen. Het is een handvat om van de planeet een gezondere, rechtvaardigere en vreedzamere plek te maken.

In deze les ontdekken je kinderen de SDG’s , spelen ze een emotionele twister, leren ze Malala kennen en ondervinden ze via een werkvorm systeemdenken hoe de SDG’s verschillende problemen uit de wereld kunnen helpen.

Werelddomino is een les rond de SDG’s voor de derde graad.

Lesmateriaal:

Eindtermen:

Met deze les rond de SDG’s of werelddoelstellingen werk je ook aan een aantal eindtermen.

Achtergrondinformatie:

Meer weten over de werelddoelstellingen? Zoek je meer informatie over Malala? We zetten alvast een paar dingen op een rijtje.