SDG’s achtergrondinformatie

1 VAN MILLENIUMDOELEN (MDGs) TOT DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG’s)

Verenigde Naties (VN): De VN, opgericht in 1945, is de grootste bestaande internationale organisatie, waar bijna alle landen van de wereld lid van zijn. De organisatie heeft als doel om de vrede en veiligheid wereldwijd te waarborgen, problemen op te lossen die ieder mens aangaan, het respecteren van mensenrechten te bevorderen (voor iedereen, dus ook voor kinderen en jongeren*) en steun te bieden aan de landen die deze doelen gezamenlijk proberen te bereiken.

Millenniumtop: In 2000 kwamen vertegenwoordigers van de destijds 189 lidstaten van de VN bijeen om de Millenniumverklaring aan te nemen en een samenwerking aan te gaan om armoede in de wereld te bestrijden. Tijdens deze bijeenkomst werden de doelen geformuleerd die we nu kennen als de Millenniumdoelen.

Millenniumdoelen: De Millenniumdoelen (MDGs) zijn acht afspraken die de Staten hebben geformuleerd om wereldwijd, met vereende krachten, onder meer armoede en honger in de wereld te bestrijden, een einde te maken aan ziektes zoals hiv/aids, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verminderen en onderwijs voor iedereen mogelijk te maken. De doelen zouden in 2015 gehaald moeten zijn. De afzonderlijke Staten brachten op gezette tijden verslag uit aan de VN, die hun werkwijze bekijkt en hun vorderingen bij het halen van die doelen beoordeelt.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of Sustainable Development Goals, kortweg de SDG’s): In 2015 liepen de Millenniumdoelen af en onderzocht men welke doelen nog niet werden behaald en welke bijkomende problemen aangepakt moeten worden. Zo leven er bijvoorbeeld nog  steeds meer dan 1 miljard mensen in armoede en vele anderen krijgen te maken met ongelijkheid en uitsluiting en oorlog. Klimaatverandering vormt een steeds grotere bedreiging voor het leven van miljoenen mensen en kinderen.

De VN hebben daarom de voorbije jaren gewerkt aan nieuwe doelen voor de komende 15 jaar: hoe willen we dat de wereld er uitziet tegen 2030? Deze nieuwe doelen noemen we de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De VN formuleerden 17 doelen die de belangrijkste problemen wereldwijd moeten aanpakken waaronder armoede wegwerken, zorgen dat alle kinderen goed onderwijs krijgen en gelijke kansen voor iedereen. Het is een handvat om van de planeet een gezondere, rechtvaardigere en
vreedzamere plek te maken.

De SDG’s zijn vanuit een globaal perspectief geschreven. Alle landen moeten inspanningen leveren om de doelstellingen tegen 2030 te bereiken.

2 VERSCHILLEN TUSSEN DE SDG’s en MDG’s

Milleniumdoelstellingen:
• 8 doelstellingen
• doel: armoede bestrijden
• focus op het Zuiden
• elk doel staat op zich
• 2000 – 2015

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
• 17 doelstellingen en 169 subdoelen
• doel: duurzame ontwikkeling (= Genoeg voor altijd en iedereen)
• globale aanpak
• doelen zijn onderling gelinkt aan elkaar. Werken aan één doel brengt sowieso ook
oplossingen voor een ander doel met zich mee. Problemen passen dan ook beter binnen
een globaal plaatje.
• 2015 – 2030

WIE IS MALALA?

Malala Yousafzai (1997) is een Pakistaanse kinderrechtenactiviste. In 2014 kreeg zij de Nobelprijs voor de Vrede, samen met Kailash Satyarthi.

Malala Yousafzai, dochter van een leraar, is bekend geworden vanwege haar strijd voor het recht van meisjes om naar school te gaan. In 2009 verwierf ze op elfjarige leeftijd bekendheid toen ze onder het pseudoniem Gul Makai (korenbloem) een webblog bijhield op de website van de BBC.

In de vorm van een dagboek schreef ze over de gewelddadigheden van de Taliban in de Swatvallei, waar sinds de machtsovername door de Taliban in 2007 meisjes worden uitgesloten van school en ook veel andere mensenrechten worden geschonden.

Terwijl ze op 9 oktober 2012 in de bus terugkeerde van school, pleegde een Talibanstrijder een
doelgerichte aanslag op haar, waarbij ze zwaargewond raakte door een kogel in haar hoofd en haar hals. Malala overleefde de aanslag gelukkig, maar de Taliban dreigde haar alsnog te zullen ombrengen.

10 november 2012 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Dag van Malala, waarmee de VN aandacht wil vragen voor de 32 miljoen meisjes en 29 miljoen jongens in de wereld die geen basisonderwijs krijgen. Meer dan 250.000 mensen tekenden vanaf oktober 2012 de petitie op het internet met de oproep haar de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen. In 2013 kreeg ze deze Nobelprijs overhandigd.