SDG Challenge bij Thomas More

Studenten bachelor lager onderwijs van Thomas More in Turnhout staan voor een ware challenge. De hogeschool daagt hen uit om een actie te bedenken rond de SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen én om hun persoonlijk standpunt rond wereldburgerschap te formuleren.

Collega Sabine bereidt hen tijdens een nascholing voor op deze uitdagende opdracht.

De studenten zochten in artikels linken tussen de SDG’s en de actualiteit. Vervolgens onderzochten ze aan de hand van de werkvorm ‘Hypothesestralen’ de hypothese ‘Wat als deze SDG tegen 2030 niet gerealiseerd is?’.

Tijdens een ‘Democratisch rondje’, een werkvorm rond standpunten verkennen, bedachten de studenten een wetsvoorstel om aan een SDG te werken. Ze formuleerden argumenten pro en contra en bespraken verschillende duurzaamheidsvraagstukken en ontdekten de complexiteit ervan.

De studenten bedachten wetsvoorstellen die discussie uitlokten zoals ‘Vissers krijgen een vergoeding om plastic zwerfafval te verzamelen’ of ‘Bedrijven moeten hun CO2-uitstoot compenseren’. Zo kwam de omstreden bouw van Tesla ter sprake: al snel kwam aan het licht dat zowel de ontbossing van het fabrieksterrein als de ontginning van lithium geen duurzame acties waren en het onderwerp complex maakten. Het onderzoeken van de verschillende belangen en perspectieven biedt een inzicht in deze complexiteit.