Schrijf een nieuw verhaal met afval

Djapo maakt educatief aanbod rond duurzaam afval- en materialenbeheer in opdracht van Fost Plus

Afval heeft meer levens dan je denkt. We kunnen er dan ook nieuwe en positieve verhalen mee schrijven. Met ‘Ik zie wat jij niet ziet’ presenteert Djapo in opdracht van Fost Plus en met de steun van het Vlaamse Gewest een educatief aanbod voor het secundair onderwijs om actiegericht aan de slag te gaan rond duurzaam afval- en materialenbeheer.

‘Ik zie wat jij niet ziet’ heeft ons kader rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling als basis. De toegepaste methodiek geeft jongeren eigenaarschap en scherpt hun verantwoordelijkheidszin aan. Door actiegericht te werken, creëer je als leerkracht betrokkenheid en prikkel je jongeren hun nieuwsgierigheid rond dit thema. Je leert hoe je hun creatief en kritisch denkvermogen aanwakkert, zodat ze gaandeweg ontdekken dat ze deel uitmaken van een groter geheel waarbinnen hun gedrag een positieve invloed kan hebben. Aan het einde van dit traject beschikken jouw leerlingen over de nodige tools om nu en in de toekomst duurzame keuzes te maken.

Het aanbod is gratis en bestaat uit zowel lesvoorbereidingen, een nascholing als een coaching traject met collega-leerkrachten. Op die manier word je van begin tot eind ondersteund om de optimale leercontext rond dit duurzaamheidsvraagstuk te creëren. ‘Ik zie wat jij niet ziet’ is geschikt voor alle graden van het secundair onderwijs en afgestemd op de eindtermen.

Heb je interesse om een nascholing te volgen of deel te nemen aan een traject? Contacteer ons voor een kennismakingsgesprek of lees meer op de website van Fost Plus.