Schrijf een nieuw verhaal met afval

Djapo maakt samen met Fost Plus educatief aanbod rond afval voor het secundair onderwijs

Afval heeft meer levens dan je denkt. Je kan er ook nieuwe en positieve verhalen mee schrijven. Met ‘Ik zie wat jij niet ziet’ presenteert Fost Plus met de steun van het Vlaamse Gewest een educatief aanbod voor het secundair onderwijs om actiegericht te werken rond duurzaam afval- en materialenbeheer.

Ook ‘Ik zie wat jij niet ziet’ heeft ons vernieuwend kader rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling als basis. De toegepaste methodiek geeft jongeren eigenaarschap en scherpt hun verantwoordelijkheidszin aan. Zo ontdekken ze dat ze deel uitmaken van een groter geheel waarbinnen hun gedrag een positieve invloed kan hebben. Aan het einde van dit traject beschikken leerlingen daardoor over de nodige tools om in de toekomst duurzame keuzes te maken.

Het aanbod is gratis en bestaat uit zowel lesvoorbereidingen, nascholing als een coaching traject met collega-leerkrachten. Op die manier word je van begin tot eind ondersteund om de optimale leercontext rond dit duurzaamheidsvraagstuk te creëren. ‘Ik zie wat jij niet ziet’ is geschikt voor alle graden van het secundair onderwijs en afgestemd op de eindtermen.

Heb je interesse om ‘Ik zie wat jij niet ziet’ op te nemen in jouw planning voor het schooljaar ‘21-’22? Contacteer ikziewatjijnietziet@djapo.be voor een kennismakingsgesprek of lees meer op de website van Fost Plus.