School For Rights

Werk met je hele schoolteam aan kinderrechten


Doelgroep: secundair onderwijs
Traject: € 2.700 voor 12 sessies (verspreid over 3 schooljaren)


Een School for Rights (SO) of Kinderrechtenschool (LO) is een school waar kinderen zich bewust zijn van hun rechten en die van leeftijdsgenoten wereldwijd. De school geeft kinderrechten een plaats in de dagelijkse schoolcultuur: in de lessen, het schoolreglement, activiteiten. Wij verzorgen een begeleiding op maat om dit te realiseren. De coachende organisatie gaat samen met de school op zoek naar een aanpak die het best aansluit bij de eigenheid van de school:

  • Gedurende drie jaar werk je aan een kinderrechtenklimaat op school.
  • Minstens 4 contactmomenten (± 3u) per schooljaar
  • Met een representatief kernteam bestaande uit directie, leerkrachten van verschillende graden (en afdelingen)
  • Minstens 1 pedagogische studiedag staat in het teken van kinderrechten.

Scholen die het volledige traject doorlopen, kunnen het label van Kinderrechtenschool of School for Rights verwerven. Meer info hierover: https://www.schoolforrights.be/.