Samenwerking

Doelgroep: lerarenopleiders kleuter- en lager onderwijs

Djapo vindt samenwerking en uitwisseling van expertise belangrijk. Daarom werken we intensief samen met verschillende lerarenopleidingen. Voor het toetsen van onderwijsinnovaties, bij de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal, voor het uittesten van werksessies en nascholingen.

Interesse? Contacteer lerarenopleiding@djapo.be

Een aantal voorbeelden:

Systeemdenken en wereldburgerschap

Lesson Study / Global Education for teacher educators

Lesson Study : Leren van en met elkaar