Jouw partner in EDO en WBE

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) en Wereldburgerschapseducatie (WBE) zijn de voorbije decennia uitgegroeid tot volwaardige onderzoeksdomeinen. Binnen die domeinen speelt Djapo een unieke rol. Wij slaan de brug tussen het wetenschappelijk onderzoek en de klaspraktijk en toetsen principes en methodieken af aan de dagelijkse realiteit van leerkrachten en scholen.

Zo werkten we onder andere mee aan de Europese projecten Digital Destiny en Cosmos. En samen met vier West-Vlaamse hogescholen verdiepten we ons in de didactische werkkoffer van systeemdenken, wat resulteerde in de Praktijkgids Systeemdenken voor Wereldburgerschapseducatie.De voordelen van onze samenwerking

  • ervaren team van educatief ontwikkelaars en begeleiders
  • onderbouwde visie op hoe EDO bijdraagt aan kwaliteitsvol onderwijs
  • ruim netwerk binnen de onderwijssector waarbinnen we onze visie en onderzoeken kunnen aftoetsen
  • rijke ervaring in projectmanagement en procesbegeleiding


Onze visie

In ons theoretisch kader ‘De school als oefenplaats’ benadrukken we het recht op de school als een oefenplaats waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen aan de hand van maatschappelijke vraagstukken. Vanuit die visie willen we kinderen en jongeren via het onderwijs uitdagen om kritisch te kijken naar mondiale uitdagingen