Werk samen met het onderwijs

En maak een verschil

Wil jouw organisatie, bedrijf of overheidsinstelling een maatschappelijk thema bespreekbaar maken bij kinderen en jongeren? Vind je het belangrijk dat ze er met een kritische blik naar kijken, hun visie verbreden en er met elkaar over in gesprek gaan?

Dan werkt Djapo samen met jou graag een aanbod uit voor kleuter-, lager- en/of middelbaar onderwijs. Zo bereik je op een laagdrempelige wijze heel wat kinderen en jongeren en maak je een positief verschil.Wat kunnen we voor jou betekenen?

  • We werken maatschappelijke thema’s uit tot educatief materiaal (lesmateriaal, tentoonstellingen, educatieve routes …) waar de leerkracht meteen mee aan de slag kan. Het materiaal staat er beschikking op jouw platform, maar Djapo ondersteunt de verspreiding ook via onze eigen kanalen. Zo bereik je een breed netwerk van leerkrachten en scholen.
  • We ontwerpen vormingen en trajecten rond het thema voor (toekomstige) leerkrachten. We bekijken samen met jullie hoe we die begeleidingen organiseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld jouw medewerkers of vrijwilligers coachen, zodat ze de begeleiding volledig zelf in de vingers hebben.
  • We coördineren het project van a tot z, met tussentijdse feedbackmomenten. Of we geven het project op co-creatieve wijze vorm. Samen met jou en volgens de principes van procesbegeleiding. Aan jou de keuze.
  • Op vraag nemen we ook het communicatieluik op ons: de communicatieplanning, de bouw van een website, de vormgeving en druk van een publicatie … We kunnen daarbij rekenen op de hulp van vaste communicatiepartners.

Waarom samenwerken met Djapo?

We steunen voor de ontwikkeling van ons educatief materiaal op een rijke praktijkervaring. Nieuw aanbod kunnen we testen via piloottrajecten in scholen of een klankbordgroep van ervaren leerkrachten. Daarnaast werken we ook nauw samen met de academische wereld, zodat we onze begeleidingen en educatief aanbod kunnen toetsen aan de laatste wetenschappelijk bevindingen rond EDO.