Samen school maken

Begeleiding en inspiratie voor leerlingenraden en andere participatieve projecten


Doelgroep: lager onderwijs
Traject: € 1.800 voor 4 sessies (incl. gratis intake en evaluatie)


De school is een mini-samenleving waar kinderen met verschillende meningen en achtergronden samen spelen, leren en opgroeien. Door die context biedt de school kansen om al op jonge leeftijd democratische vaardigheden in te oefenen. Zeker als je kinderen inspraak geeft in bepaalde aspecten van de klas- en scholenwerking. Zulke situaties motiveren leerlingen om hun mening te uiten, naar elkaar te luisteren en samen een voorstel te lanceren. En ze weten: mijn mening telt.

Wil je een participatief project of leerlingenraad opstarten? Of een bestaand project nieuw leven inblazen? Djapo biedt begeleiding voor leerlingenraden en andere participatieve projecten.Wat mogen jullie verwachten van dit traject?

Samen met een begeleider van Djapo breng je de schoolcontext en de noden in kaart. Vervolgens stippelt de begeleider een traject op maat uit. Enkele mogelijkheden:

 • We starten samen een nieuwe leerlingenraad op. Of we ondersteunen je om een frisse wind te laten waaien door de bestaande leerlingenraad.
 • We bereiden de sessies van de leerlingenraad samen met je voor. Of we nemen de begeleiding van de leerlingenraad samen in handen.
 • We verkennen werkvormen die leerlingen prikkelen om uitdagingen te analyseren, zelf een mening te vormen, ideeën te bedenken, samen beslissingen te nemen …
 • We geven tips over hoe je met de leerlingenraad alle leerlingen kan bereiken. Dus ook de leerlingen die niet in de raad zelf zetelen.
 • We creëren doorheen het traject meer inzicht in de kenmerken van een participatief proces, zodat je als leerkracht of school een goede basis hebt om op verder te werken.


Waarom een participatief proces?

 • Leerlingen oefenen vaardigheden en competenties die ze niet alleen nu, maar ook later – als burger in de maatschappij – nodig zullen hebben.
 • Leerlingen voelen zich meer betrokken en ervaren een positieve schoolbeleving.
 • De scholen- en klaswerking verbetert als leerkrachten en directie luisteren naar de kinderen.

Waarom samenwerken met Djapo?

Djapo ziet de school als een veilige oefenplaats waar kinderen en jongeren kunnen leren om bewuste keuzes te maken.  We bekijken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met studenten en docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas kunnen omgaan met maatschappelijke thema’s zoals racisme, armoede en klimaatverandering:

 • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en kant-en-klaar lesmateriaal.
 • We organiseren coaching, procesbegeleiding en vormingen.
 • We ondersteunen organisaties, bedrijven en overheden die een educatief aanbod voor scholen zoeken.

Daarnaast denken we mee na over het onderwijsbeleid en voeden we vanuit onze praktijkervaring de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), wereldburgerschapseducatie en denkonderwijs. Die mix van theorie en praktijk geeft ons een unieke en verbindende stem binnen het onderwijsveld.