Routekaart

Een Routekaart is een visueel denkinstrument dat je denken zichtbaar maakt. Het biedt een structuur die je stimuleert om de gevolgen van een situatie, handeling, gebeurtenis of idee te onderzoeken en in kaart te brengen en op die manier zicht te krijgen op de complexiteit van een thema.

Een Routekaart laat je:

  • een startpunt formuleren
  • gevolgen onderzoeken
  • gevolgen van gevolgen bedenken
  • gevolgen evalueren
  • je denkproces en eindresultaat evalueren
  • verder denken

Wil je dit zelf proberen in de klas?

Je dat dit makkelijk zelf doen in je klas. We leggen het stap voor stap uit.

Voorbeeld: klimaat

Wat zou er gebeuren als het thema klimaat minder in de media komt? Volg het denkproces van Sien:

Bekijk ook:

Meer over denkonderwijs
Routekaart toegepast op een ander thema
Meer lestips rond het thema klimaat
Meer over Djapo