repareren en hergebruiken: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen
– De kinderen weten wat er gebeurt met spullen die weggegooid worden.
– De kinderen kunnen nadenken en ideeën genereren over andere bestemmingen van voorwerpen.
– De kinderen kunnen zinvolle vragen omtrent afval formuleren.

Eindtermen
Wetenschappen en techniek: 1.23, 1.24, 1.26, 2.11, 2.13
Mens en maatschappij: 1.7, 3.1
Leren leren: 4, 5
Sociale vaardigheden: 1.6, 3