Reflectiedag: Terugblikken en toekomstdenken

Op 26 april organiseren we, samen met CoMundo, het EDO-platform en Kleur Bekennen een Reflectiedag:

Terugblikken én toekomstdenken. Zijn educatie voor duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap écht het antwoord? En wat was de vraag ook alweer?

9u00 – 9u30 Onthaal

9u30 – 9u45 Welkom

9u45 – 10u15 Hoe een haas een koe vangt Djapo
Kinderen keuzes leren maken voor een duurzamere wereld. Een aanpak voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

10u15 – 10u30 Kwaliteitsvol onderwijs en de rol van educaties Departement Omgeving voor de realisatie van het VN-kader 2030 voor duurzame ontwikkeling

10u30 – 11u30 Keynote ‘De rol van educatie in onze samenleving’ Danny Wildemeersch
Recent zette het VN-kader 2030 kwaliteitsvol onderwijs op de agenda als wereldwijd na te streven ontwikkelingsdoel. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en Wereldburgerschapseducatie bieden een basis voor de complexe maatschappelijke vraagstukken waar de leerlingen van vandaag en morgen voor staan. Hoe kunnen deze educaties hun rol opnemen in het huidige onderwijslandschap en hoe kunnen educatieve organisaties hiertoe bijdragen?
Danny Wildemeersch is gewoon hoogleraar (bijzonder emeritus) in het domein van Comparatieve, Sociale en Interculturele Pedagogiek aan de KU Leuven. Zijn onderzoek focust o.a. op democratisch burgerschap, duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking.

11u30 – 11u50 Pauze

12u00 – 13u00 Interactief debat met het publiek

13u00 – 14u00 Netwerklunch

14u00 – 15u30 Actief aan de slag tijdens een van volgende workshops:

1. Hoe vangt die haas nu die koe? En kan hij dat alleen? Djapo
Deelnemers gaan zelf creatief denken, systeemdenken en filosoferen. Tijdens deze interactieve workshop ervaren ze hoe deze vaardigheden de basis vormen voor een duurzame en kwaliteitsvolle invulling van onderwijs. Tegelijkertijd ontdekken deelnemers op welke manier verschillende soorten educaties elkaar kunnen inspireren en versterken.

2. Hoe kan onderzoek bijdragen tot meer wereldburgerschapseducatie? HIVA & UCLL
Wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot nieuwe inzichten voor de toekomst. Zowel het HIVA als de UCLL plannen de komende jaren onderzoek omtrent wereldburgerschapseducatie in het onderwijs. In deze workshop delen de onderzoekers hun toekomstige plannen. Deelnemers geven actief input om het project nog relevanter te maken voor de praktijk.

3. Samen sterk. Samen op zoek naar meer coherentie in beleid en praktijk. Innovatielab Visie
Vanuit het kenniscentrum van Kleur Bekennen wil dit innovatielab onderzoeken op welke manier de sector zich sterker kan profileren vanuit één gedeelde visie op wereldburgerschap. Deelnemers geven actief input om tot meer eenheid en coherentie te komen.

15u30 Nababbel met een drankje

Deze dag is gratis, maar vooraf inschrijven is wel nodig. Dat kan hier.

Bekijk ook:

Download de uitnodiging
‘Hoe een haas een koe vangt’: praktijkvisie Djapo