Reflectiedag Terugblikken en Toekomstdenken

‘Zijn Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en Wereldburgerschap echt het antwoord? En wat was nu weer de vraag?’ Over die vragen wilden we graag nadenken. Dus organiseerden we op woensdag 29 april, ‘Terugblikken en Toekomstdenken’, een reflectiedag samen met CoMundo, het departement Omgeving en Kleur Bekennen.

 

Met 100 waren ze, de mensen die zich inschreven en graag mee wilden reflecteren. Inspiratie vonden ze ondermeer bij de uiteenzetting van collega Ellie Lefèvre die met ‘Hoe een haas een koe vangt’ vertelde hoe wij kinderen anders willen laten kijken, denken en doen voor een duurzamere wereld en zo een inkijk gaf in onze praktijkvisie.

 

Jurgen Loones van het Departement Omgeving had het over kwaliteitsvol onderwijs en de rol van educaties en legde een link met de SDG’s en het VN-kader 2030 voor duurzame ontwikkeling. De 17 doelstellingen zijn interessante materie om partnerschappen te smeden tussen educaties en organisaties om van deze SDG’s werk te maken.

 

Is er een verband tussen stilte en het belang van kritische vorming vandaag? Keynote spreker Danny Wildemeersch, gewoon hoogleraar (bijzonder emeritus) aan de KU Leuven nam ons mee in een verhaal over stilte, democratisch burgerschap, duurzame ontwikkeling en ‘enclosure of the commons’. “We hebben een verpletterende verantwoordelijkheid om goederen en dingen die we erven van de natuur en die we overgeleverd krijgen vanuit de cultuur, door te geven aan toekomstige generaties. En voor het opnemen van die verantwoordelijkheid is kritische reflectie nodig.”

Anders kijken naar de wereld is ook anders kijken naar een vragenronde. Dirk Bocken van Comundo vroeg de deelnemers  om in een kring te gaan zitten en vroeg een minuut stilte. Professor Wildemeersch antwoordde op vragen uit het publiek.

 

Na de lunch kozen de deelnemers uit 3 sessies:

-Hoe vangt die haas die koe nu en kan hij dat alleen? Deelnemers aan onze namiddagworkshop konden via werkvormen als Argumentenweb en de Samentekening zelf proeven van systeemdenken, creatief denken en filosoferen. Zo mochten ze het thema hongersnood vanuit hun job bekijken.

-Hoe kan onderzoek bijdragen tot meer wereldburgerschapseducatie? Wetenschappelijk onderzoek kan leiden tot nieuwe inzichten voor de toekomst. De UCLL plant de komende jaren onderzoek omtrent wereldburgerschapseducatie in het onderwijs en liet ons kennismaken met die toekomstige plannen.

-Op welke manier kan de sector zich sterker profileren vanuit één gedeelde visie op wereldburgerschap? Onder begeleiding van Fiona Ang (Vormen) kwam er een levendig debat op gang. De deelnemers discussieerden onder andere over de vraag in welk soort samenleving ze over 15 jaar willen leven en welke rol een ‘wereldburger’ en ons onderwijs hierin kunnen spelen. Anderhalf uur bleek veel te kort om al tot gemeenschappelijke conclusies te komen. Wordt vervolgd…

 

Wij vonden het een geslaagde reflectiedag en eindigen graag met het antwoord dat een deelnemer kreeg op een vraag over een van onze denkvaardigheden. “Door inzichten samen te brengen wordt je blik verruimd, door het vanuit een ander perspectief te bekijken geef je jezelf meer keuzemogelijkheden om de dingen anders aan te pakken. Je hebt anderen nodig om dat beeld te vormen.” En eigenlijk is dat ook een besluit van deze reflectiedag.

Wil je nog meer proeven van de sfeer tijdens deze dag? Bekijk het fotoalbum.