Reclame : doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

 • Leerlingen kunnen aantonen dat reclame niet altijd de waarheid zegt.
 • Leerlingen kunnen reclametechnieken herkennen.
 • Leerlingen kunnen waarheden die reclame verkondigt nuanceren.
 • Leerlingen kunnen onderzoekend een kritische visie over reclame ontwikkelen.
 • Leerlingen zijn bereid samen te werken.
 • Leerlingen kunnen informatie verwerken/opzoeken.

Eindtermen

 • Wereldoriëntatie: 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 3.1, 3.3, 3.7, 4.5
 • Leren leren: 1, 2, 3, 4, 6
 • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3

Troeven

 • muzische vorming
 • ICT