reclame: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

 • Leerlingen kunnen nadenken over hun koopgedrag
 • Leerlingen kunnen aangeven dat reclame in de hele wereld bestaat
 • Leerlingen kunnen bewustere keuzes maken
 • Leerlingen kunnen zich ervan bewust worden dat hun koopgedrag beïnvloed wordt door reclame
 • Leerlingen kunnen nadenken over reclame

Eindtermen

 • Wereldoriëntatie: 3.1, 3.3, 3.7, 4.5
 • Leren leren: 1, 3, 4, 6
 • Sociale vaardigheden: 1.2, 1.6, 2, 3

Troeven

 • techniek
 • muzische vorming
 • verhalend ontwerpen