Bestuur

Bert Massa, bestuurder
Bert Massa studeerde orthopedagogiek aan de KU Leuven en is momenteel lector aan UCLLimburg in Diepenbeek voor de opleiding ‘Professionele Bachelor Lager Onderwijs’. Vanuit die functie was zij betrokken bij onderwijsontwikkeling in Rwanda. Als vrijwilliger was ze betrokken bij de oprichting en werking van de spelotheek voor langdurig zieke en gehandicapte kinderen in Leuven en zet ze zich in als begeleider en lesgever binnen Samana. Bert gelooft sterk in de kracht van verbonden leven met zorg voor iedereen. Ze vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren dit op school kunnen ervaren maar ook dat ze leren op welke wijze ze dit in hun eigen leven nu en in de toekomst kunnen realiseren. Met deze ervaringen en visie wil ze graag de werking van Djapo mee ondersteunen.

Dirk Timmermans, bestuurder
Dirk Timmermans coördineert ARTIFEX, een Europees Erasmus+ project. Hij studeerde Moraalfilosofie en Onderwijsmanagement en is auteur van verschillende educatieve publicaties, onder meer een internationale publicatie voor UNESCO over erfgoed, herinnering en educatie. Dirk was jarenlang actief in het Vlaams onderwijs, eerst als leraar en daarna als adviseur en coördinator van verschillende educatieve projecten zowel in een stedelijke, Vlaamse als internationale context. Hij gelooft sterk in het belang van actief burgerschap. Want leren leven voor de toekomst is leren leven in de wereld van vandaag. Die visie en zijn praktijkervaring brengt hij mee naar de RvB van Djapo.

Filip Sas, bestuurder
Filip is lector aan de Karel de Grote Hogeschool voor de opleiding ‘Professionele Bachelor Kleuteronderwijs’. Hij studeerde Biologie aan de K.U.Leuven. Filip heeft een hart voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, samen met zijn praktijkervaring in de lerarenopleiding levert hij een zeer waardevolle inbreng om de werking van Djapo mee vorm te geven.

Geert Phlix, bestuurder
Geert is sociaal pedagoog en zaakvoerder van ACE Europe, een studie- en adviesbureau in de sector van ontwikkelingssamenwerking. Ze werkt er als consultant en begeleidt organisaties in de sector. Ze is er verantwoordelijk voor de evaluaties van programma’s rond ontwikkelingseducatie. Voordien was ze educatief medewerkster voor de ngo FOS. Geert gelooft in het belang van goede mondiale vorming op school. Aangezien Djapo op een vernieuwende manier haar aanbod verder wil professionaliseren wilde ze dit proces mee ondersteunen door een engagement in de RvB op te nemen.

Jan Van Hout, voorzitter
Jan is zakelijk verantwoordelijke bij Vormingplus Kempen. Hij werkte eerst als educatief vrijwilliger bij Alfa vzw en is sinds 1995 een trouw lid van de Raad van Bestuur. Als expert in boekhouding en cijfermatige analyses kan hij stormen doen liggen. Altijd houdt hij het hoofd koel.

Marc Ulburghs, bestuurder
Marc is verantwoordelijke boekhouding en financiën bij Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel en is ook adviseur social-profit boekhouden. Zo is hij ook betrokken bij het Afrika Filmfestival en vroeger bij de Wereldwerkplaats, een van de vzw’s van waaruit Djapo gegroeid is. Van opleiding is hij politieke wetenschapper met een veel interesse voor het Zuiden.

Rita Heselmans, bestuurder
Rita werkt voor de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG, vooral rond de thema’s zorg, kansarmoede, interculturaliteit en diversiteit. Ze geeft vormingen rond ondersteuning in de klas en op schoolniveau en begeleidt ook schoolteams rond zorg. Nu is ze vooral actief rond ‘zin in M’ (het M-decreet).
Rita werkt graag ondersteunend, empowerend. Niet de focus op wat er ontbreekt, maar op wat iemand wel kan, op groei vindt ze belangrijk. Die visie en haar expertise brengt ze mee naar Djapo.

Roger Lynen, bestuurder
Roger was jarenlang actief als consulent samenlevingsopbouw in Nederland en als beleidsambtenaar democratische planning bij gemeenten in Nederland. Sinds zijn pensioen engageert hij zich o.a. als voorzitter van de Kringwinkels in het Maasland en als voorzitter van de gemeentelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking (GROS) in Maasmechelen. Hij is ook bestuurslid bij het basisonderwijs waar hij het pedagogisch-didactisch beleid tot zijn specialisatie heeft, lid van het dagelijks bestuur van het Jumelagecomité van Maasmechelen, kaderlid binnen de vakbond FNV en sinds begin 2006 ook bestuurslid van Djapo. Door zijn rijke ervaringen heeft Roger een waardevolle inbreng bij alles wat te maken heeft met beheerscapaciteit en capaciteitsopbouw.