Raad van bestuur

Jan Van Hout, voorzitter ad-interim
Jan is zakelijk verantwoordelijke bij Vormingplus Kempen. Hij werkte eerst als educatief vrijwilliger bij Alfa vzw en is sinds 1995 een trouw lid van de Raad van Bestuur. Als expert in boekhouding en cijfermatige analyses kan hij stormen doen liggen. Altijd houdt hij het hoofd koel.

Roger Lynen, bestuurder
Roger was jarenlang actief als consulent samenlevingsopbouw in Nederland en als beleidsambtenaar democratische planning bij gemeenten in Nederland. Sinds zijn pensioen engageert hij zich o.a. als voorzitter van de Kringwinkels in het Maasland en als voorzitter van de gemeentelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking (GROS) in Maasmechelen. Hij is ook bestuurslid bij het basisonderwijs waar hij het pedagogisch-didactisch beleid tot zijn specialisatie heeft, lid van het dagelijks bestuur van het Jumelagecomité van Maasmechelen, kaderlid binnen de vakbond FNV en sinds begin 2006 ook bestuurslid van Djapo. Door zijn rijke ervaringen heeft Roger een waardevolle inbreng bij alles wat te maken heeft met beheerscapaciteit en capaciteitsopbouw.

Jan Van Gompel, bestuurder
Jan was in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw actief in de Leuvense Derdewereldbeweging als één van de trekkers van de Oxfam-wereldwinkel. Hij bouwde hij ook mee het stedelijke ontwikkelingsbeleid van de stad Leuven uit: derde wereldraad, wereldfeest, filmfestival, 11.11.11-acties,… Momenteel is hij directeur van Brusselleer, centrum voor basiseducatie te Brussel.  Hij was voorzitter van Wereldwerkplaats en werd na de fusie bestuurder bij Djapo.

Filip Sas, bestuurder
Filip is lector aan de Karel de Grote Hogeschool voor de opleiding ‘Professionele Bachelor Kleuteronderwijs’. Hij studeerde Biologie aan de K.U.Leuven. Filip heeft een hart voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, samen met zijn praktijkervaring in de lerarenopleiding levert hij een zeer waardevolle inbreng om de werking van Djapo mee vorm te geven.

Rita Heselmans, bestuurder
Rita werkt voor de pedagogische begeleidingsdienst van OVSG, vooral rond de thema’s zorg, kansarmoede, interculturaliteit en diversiteit. Ze geeft vormingen rond ondersteuning in de klas en op schoolniveau en begeleidt ook schoolteams rond zorg. Nu is ze vooral actief rond ‘zin in M’ (het M-decreet).
Rita werkt graag ondersteunend, empowerend. Niet de focus op wat er ontbreekt, maar op wat iemand wel kan, op groei vindt ze belangrijk. Die visie en haar expertise brengt ze mee naar Djapo.

Geert Phlix, bestuurder
Geert is sociaal pedagoog en zaakvoerder van ACE Europe, een studie- en adviesbureau in de sector van ontwikkelingssamenwerking. Ze werkt er als consultant en begeleidt organisaties in de sector. Ze is er verantwoordelijk voor de evaluaties van programma’s rond ontwikkelingseducatie. Voordien was ze educatief medewerkster voor de ngo FOS. Geert gelooft in het belang van goede mondiale vorming op school. Aangezien Djapo op een vernieuwende manier haar aanbod verder wil professionaliseren wilde ze dit proces mee ondersteunen door een engagement in de RvB op te nemen.