Project W: wereldwijs met water

Project W is een project in samenwerking met Join for water.

Samen met deze NGO zetten we trajecten op in scholen in vier gemeenten. De trajecten gaan rond
(indirect) watergebruik in de wereld en duurzame acties die we kunnen ondernemen om het watergebruik te verminderen.

Djapo ontwikkelde en gaf nascholingen, coaching en workshops rond denkvaardigheden als filosoferen, systeemdenken en creatief denken en het thema ‘indirect water’. We gaven ook mee vorm geven aan  schooloverschrijdende activiteiten en slotmomenten.

Bekijk ook:

Wereldwaterdag@school
Meer over Join for Water
Meer over Djapo