Project W: wereldwijs met water

Project W is een project in samenwerking met Join for water.

Samen met deze NGO zetten we trajecten op in scholen in vier gemeenten. De trajecten gaan rond
(indirect) watergebruik in de wereld en duurzame acties die we kunnen ondernemen om het watergebruik te verminderen.

Krijg je de video hierboven niet te zien? Dan heb je de cookies niet of slechts gedeeltelijk aanvaard. Accepteer alle cookies om de video toch te bekijken. statistics, marketing

Djapo ontwikkelde en gaf nascholingen, coaching en workshops rond denkvaardigheden als filosoferen, systeemdenken en creatief denken en het thema ‘indirect water’ en gaf ook mee vorm geven aan  schooloverschrijdende activiteiten en slotmomenten.