partners

Naast het aanbod voor het basisonderwijs, de lerarenopleiding en lokale overheden, waarvoor Djapo als NGO erkend is  door de Belgische ontwikkelingssamenwerking, is er ook materiaal ontwikkeld in samenwerking met of in opdracht van andere partners: organisaties, overheden en collega’s die samen met ons de wereld op punt zetten.

Je vindt hier zowel lopende als afgeronde projecten.