steden/gemeenten

Morgen begint vandaag. De wereld begint om de hoek.

Steden en gemeenten geven actief invulling aan een duurzame samenleving. Met klimaatbeleid, het onderhouden van een stedenband, werken rond SDG’s, als Fair Trade Gemeente en op tal van andere manieren.

Djapo ondersteunt lokale besturen om kleuter- en lagere scholen nauw te betrekken bij duurzaam beleid.  Met een kant-en-klaar educatief aanbod voor leerkrachten, met maatwerk om een thema of project maximaal in te bedden binnen de lokale gemeenschap,
met het ondersteunen van adviesraden en lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking.

Onder onze begeleiding zetten alle betrokken actoren samen in op de vorming van kinderen en jongeren  tot actieve wereldburgers.

Zo wordt jouw stad of gemeente een  gangmaker voor educatie duurzame ontwikkeling.