Opdrachten systeemdenken groep 2

Nascholing systeemdenken – Djapo – BaLO Thomas More

OPDRACHT 1 – JOEPIE! VERDORIE! m.b.t. FAST FASHION

1) Bekijk het volgende filmpje (duur: 4:20) https://www.youtube.com/watch?v=fR7bXsoNwwE

2) Noteer tijdens het kijken enkele kernwoorden in verband met fast fashion: kenmerken van fast fashion, voorbeeld van merken, ontstaan, een of meerdere gevolgen.

3) Welke perspectieven vind je interessant om te onderzoeken m.b.t. fast fashion?

4) Aan welke SDG zou je het thema fast fashion linken?

5) Neem het werkblad ‘Joepie! Verdorie!’ of teken het op een kladblad over. Het werkblad vind je hier: https://djapo.be/wp-content/uploads/2014/11/werkblad-51-Joepie-Verdorie.pdf

6) Schrijf in het midden van het werkblad de stelling “Kledingindustrie mag geen fast fashion verkopen”.

7) Bedenk voor deze stelling zowel argumenten pro als contra. Noteer deze beknopt in de vakken. Doe dit aan de hand van de uitspraak ‘Joepie!’ of ‘Verdorie!’, bijvoorbeeld:
a. “Joepie! Dat betekent dat er geen kinderarbeid meer is in de textielindustrie.”
b. “Verdorie! Dan moet ik een nieuwe kledingstijl vinden.”

OPDRACHT 2 – ROUTEKAART over Afstandsonderwijs

1) Bekijk het filmpje ‘Thuiswerken’. Dat vind je via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=JRl9fCic91I&feature=emb_logo

2) Beantwoord daarna volgende vragen:
a. Wat heeft deze werkvorm met systeemdenken te maken?
b. Welke deelvaardigheid oefen je, als je met deze werkvorm aan de slag gaat?
c. Zie je onbedoelde gevolgen? Zo ja, welke?
d. Aan welke SDG zou je het thema afstandsonderwijs tijdens de Coronacrisis linken?

3) Bedenk zelf nog een aantal vragen die je als leerkracht zou kunnen stellen, om het nadenken over oorzaak-gevolg relaties te bevorderen. Bijv. “Zie je onbedoelde gevolgen?”
Een ander voorbeeld zou kunnen zijn: “Kan een gevolg ook een oorzaak zijn?”
Indien je nog tijd hebt, kan je de werkvorm toepassen.

2) Vul het werkblad van de Routekaart in. Of teken een routekaart op een kladblad volgens het voorbeeld.

  • Je bedenkt gevolgen voor de gebeurtenis ‘Ik geef onderwijs vanop afstand’.
  • Vervolgens bedenk je 2 à 3 gevolgen.
  • Per gevolg bedenk je nog meerdere gevolgen, zodat er meerdere ‘kettingen’ van gevolgen ontstaan. Probeer per ketting 3 gevolgen van gevolgen te bedenken.
  • Kleur de bolletjes bij positieve gevolgen groen, de negatieve gevolgen met rood.

We bespreken deze opdrachten in het tweede deel van het webinar. Veel succes!