Opdrachten systeemdenken groep 1

Nascholing systeemdenken – Djapo – BaLO Thomas More

OPDRACHT 1 – ROUTEKAART over Afstandsonderwijs

1) Bekijk het filmpje ‘Thuiswerken’. Dit vind je via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=JRl9fCic91I&feature=emb_logo

2) Vul het werkblad van de Routekaart in. Of teken een routekaart op een kladblad volgens het voorbeeld.

  • Bedenk gevolgen voor de gebeurtenis ‘Ik geef onderwijs vanop afstand’.
  • Bedenk vervolgens 2 à 3 gevolgen.
  • Per gevolg bedenk je nog meerdere gevolgen, zodat er meerdere ‘kettingen’ van gevolgen ontstaan. Probeer per ketting 3 gevolgen te bedenken.
  • Kleur de bolletjes bij positieve gevolgen groen, de negatieve gevolgen met rood.

3) Beantwoord volgende vragen

a) Welke deelvaardigheid oefen je, als je met deze werkvorm aan de slag gaat?
b) Welke positieve/negatieve gevolgen merk je op?
c) Welke onbedoelde gevolgen zie je in je routekaart?
d) Aan welke SDG zou je het thema ‘afstandsonderwijs tijdens de Coronacrisis’ linken?

4) Bedenk zelf nog een of twee vragen die je als leerkracht zou kunnen stellen, om het nadenken over oorzaak-gevolg relaties te bevorderen.
Een voorbeeld zie je al in de voorgaande vraag, namelijk “Zie je onbedoelde gevolgen?”
Een ander voorbeeld zou kunnen zijn: “Kan een gevolg ook een oorzaak zijn?”

OPDRACHT 2 – JOEPIE! VERDORIE! – FAST FASHION

1) Bekijk het volgende filmpje (duur: 4:20) https://www.youtube.com/watch?v=fR7bXsoNwwE

2) Noteer tijdens het kijken enkele kernwoorden in verband met fast fashion: kenmerken van fast fashion, voorbeeld van merken, ontstaan, een of meerdere gevolgen.

3) Welke perspectieven vind je interessant om te onderzoeken m.b.t. fast fashion?

4) Aan welke SDG zou je het thema fast fashion linken? Indien je nog tijd hebt, kan je de werkvorm toepassen.

5) Download het werkblad ‘Joepie! Verdorie!’. Het werkblad vind je hier: https://djapo.be/wp-content/uploads/2014/11/werkblad-51-Joepie-Verdorie.pdf

6) Schrijf in het midden van het werkblad de stelling “De kledingindustrie mag geen fast fashion verkopen”.

7) Bedenk voor deze stelling zowel argumenten pro als contra. Doe dit aan de hand van de uitspraak ‘Joepie!’ of ‘Verdorie!’, bijvoorbeeld:
a. “Joepie! Dat betekent dat er geen kinderarbeid meer is in de textielindustrie.”
b. “Verdorie! Dan moet ik een nieuwe kledingstijl vinden.”

We bespreken deze opdrachten in het tweede deel van het webinar. Veel succes!