Op Zuidstage? Niet zonder degelijke voorbereiding!

Wie een stage doet in het Zuiden kan maar beter voorbereid zijn. Studenten van BaKO en BaLO van Odisee Brussel en Sint-Niklaas verkenden samen met een begeleider van Djapo ideeën om communicatie en uitwisseling tussen hun stageklas in het Zuiden en de stageklas in Vlaanderen vorm te geven.

Laura, studente BaLO met een stage in Suriname en Renée, studente BaLO met een stage in Senegal vertellen.

Op welke manier houd je contact met de stageklas in België?

Renée: “De leerlingen en leerkrachten van mijn stageklassen thuis volgen mijn avontuur via een blog. Bijna wekelijks beschrijf ik mijn avonturen in een blogbericht. Ik doe dit op het niveau van de leerlingen. Ik maak ook gebruik van de klasmascottes uit België (pinguïn en alpaca) die ook in Senegal zijn en samen met mij verschillende avonturen beleven. Hier in Senegal mogen de leerlingen bijvoorbeeld een naam voor hen te verzinnen. Of mijn stageklas in Vlaanderen stuurt vragen die ik dan beantwoord. De klaspoppen vertellen over zowel de gelijkenissen als de verschillen op school en over het dagelijkse leven in Senegal. Want een buitenlandse stage is meer dan alleen lesgeven: het betekent ook je laten onderdompelen in een onbekende cultuur.”

Welke plannen heb je nog met je stageklas en de klas in het buitenland, eens je terug bent in België?

Laura: “Ik heb met mijn leerkracht een datum afgesproken waarop ik kom vertellen over Suriname. Ik zou dan graag beginnen met een filmpje over mijn dag in mijn stageschool. Daarna wil ik de kinderen laten proeven van Surinaamse producten, hen een liedje aanleren met muziekinstrumenten van hier, hun vragen beantwoorden …”

Op welke manier heeft de voorbereidende sessie van Djapo je geholpen?

Renée: “De opstart van een project waar je nog geen ervaring mee hebt, is altijd het moeilijkste. Met de sessie van Djapo was dit makkelijker. Je krijgt inspiratie over wat de leerlingen in de eigen klas bezig kan houden wanneer je op buitenlandse stage bent. Want het is een verhaal dat voor beide ‘partijen’ spannend is en door beide klassen beleefd zal worden. We kregen een heleboel tips over wat te vermelden en wat niet en inspiratie voor thema’s die je in beide klassen kan bespreken. We kregen ook heel wat voorbeelden voor zowel kleuter- als lager onderwijs. Zonder deze voorbereiding zou je kunnen vastraken in clichébeelden en voorbeelden uit de media. Met de uitwisseling van ervaringen willen we ook dit beeld deels veranderen.”

Laura: “Ik heb de website van Djapo volledig proberen uitpluizen en het didactisch materiaal is heel interessant om mee aan de slag te gaan. Het geeft de kinderen een breder beeld van de wereld. Ook als leerkracht leer je hier veel uit.”

Bekijk ook:

Djapo in de lerarenopleiding
Djapo: wie we zijn en wat we doen