Op maat

Elke hogeschool of docent legt bepaalde accenten of heeft specifieke noden in functie van de lerarenopleiding.

Wil je de studenten een initiatie aanbieden in een bepaalde vaardigheid in combinatie met een bepaalde inhoud? Lopen er projecten met studenten waar een vorming op maat een meerwaarde kan zijn? Heb je specifieke vragen bij het bestaande vormingsaanbod?

Heb je interesse in/nood aan een vorming in het kader van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling die hier niet vermeld staat?

Ga met ons in gesprek. Samen bekijken we je noden en vertalen deze naar een vorming op maat waar we werken aan de gevraagde doelstellingen.

Contacteer lerarenopleiding@djapo.be