Ook in de Immersieschool van leerkracht Ines hangt de blinde wereldkaart

WERKEN MET DE BLINDE WERELDKAART – EEN UITDAGING

De blinde wereldkaart hangt al een tweetal weken in de klas en prikkelt toch wel de nieuwsgierigheid van de meeste leerlingen. Het ‘probleem’ aan het begin van het derde leerjaar is echter dat ze er weinig voeling mee hebben. Ik vond het dan ook moeilijk om een gepaste, leerrijke insteek te vinden voor de leerlingen. In eerste instantie probeerde ik om er mijn lessen over gezonde voeding aan te koppelen. Ik wou de les van Djapo ‘voedsel onder de loep’ graag met de leerlingen tot een goed einde brengen en zo enkele landen en begrippen aan de kaart koppelen. Al gauw bleek dat dit te hoog gegrepen was voor de leerlingen. Dan maar even de wereldkaart laten rusten en opnieuw nadenken over de aanpak.

fotowereldkaart

De kaart hangt in de klasbibliotheek omdat de leerlingen hier graag vertoeven. Vandaag haalde ik hem naar het bord voor de tweede poging. Deze bleek al gauw veel succesvoller te zijn. Na wat zoekwerk op de website van Djapo besloot ik te gaan voor een lespakket dat eigenlijk voor de oudste kleuters en eerste graad dient. Aangezien mijn leerlingen amper Nederlands spreken (verstaan doen ze grotendeels), leek mij dit geschikter om mee te beginnen.

De les waarvoor ik koos heet: ‘Ach mijnheer, een mooie vogel’. Hetgeen het moeilijkst was tijdens deze les, was om binnen de tijdspanne te blijven. Een volgende keer lijkt het mij beter om (vooral mezelf) nog wat grondiger voor te bereiden en enkele woordkaartjes met afbeeldingen te voorzien om te gebruiken tijdens het vertellen van een verhaal.

De wereldkaart op zich is heel mooi gemaakt en voor zeer veel toepassingen bruikbaar lijkt mij, zeker in de derde graad. Maar toch ga ik geregeld proberen om ernaar te verwijzen tijdens de lessen en ook zeker enkele andere lespakketten van Djapo ermee uit te testen. Verder heeft het mij ook laten inzien dat ik wat meer tijd per week moet proberen te besteden aan actualiteit. Dat gebeurt jammer genoeg niet op dit moment door de tijdsdruk en de zoektocht naar het tempo in de klas.