Conflict

onrustklein

Elk jaar gaan we op 1 september terug naar school.

In Belgiƫ klinkt dit vanzelfsprekend, maar voor Rawan, Madu en Nur is dit niet het geval. Zij wonen in het Midden-Oosten, in gebieden waar er conflicten zijn. Daarom is het niet gemakkelijk om naar school te gaan. Sommige mensen moeten vluchten, anderen blijven in hun land waar het gevaarlijk is.

Hoe ervaren deze kinderen dit? De leerlingen bespreken het recht op onderwijs voor iedereen.

‘Naar school in het Midden-Oosten’ is een les voor de eerste graad over het conflict in het Midden-Oosten. De les sluit ook aan bij de thema’s school, kinderrechten en migratie.

lesmateriaal
doelstellingen en eindtermen
links
achtergrondinformatie