Thema ‘klimaat’ (graad 2 en 3)

Vaardigheid: filosoferen
Thema: klimaat

wereldkaart kinderen

Materiaal:

  • grote wereldkaart
  • een A4 wereldkaart voor elke leerling
  • scharen
  • een computer met internet en een beamer, of een smartboard

Beginsituatie: de kinderen hebben voorkennis over de klimaatproblematiek.

Doel: de kinderen kunnen in eigen woorden uitleggen wat ‘het eerlijk aarde aandeel’ precies inhoudt.