Migratie: doelstellingen en eindtermen

Doelstellingen

  • Leerlingen ervaren en zien in dat verhuizen niet gemakkelijk is.
  • Leerlingen maken kennis met oorzaken van migratie.
  • Leerlingen verwoorden dat verhuizen zowel leuk als niet leuk kan zijn.

Eindtermen

  • Wereldoriëntatie: 4.4, 4.11, 5.9, 6.9
  • Leren leren: 3, 6
  • Sociale vaardigheden: 3