“Met ‘Blik op de wereld’ laten we 240 kinderen nadenken over diversiteit”


Hoe breng je je beleidsprioriteiten tot leven in je stad of gemeente? En nog straffer: hoe zorg je dat je ook kinderen en jongeren bereikt? Stad Genk doet het met het project ‘Blik op de wereld’. Omdat de stad wil inzetten op wereldburgerschap, organiseert ze elk jaar een dag vol workshops voor de klassen uit het zesde leerjaar. En met succes, want jaarlijks buigen meer 200 twaalfjarigen zich over maatschappelijke thema’s zoals diversiteit en klimaatverandering.

Netwerk aan partners

“’Blik op de wereld’ is een project van stad Genk en de Genkse Noord-Zuidraad”, vertelt Lieve Wouters, stafmedewerker Lokaal Mondiaal Beleid bij stad Genk. “Maar omdat het een groot en intensief project is, werken we nauw samen met enkele vaste partners. Zij helpen ons om de workshop vorm te geven en te begeleiden.”

Eén van die partners is de PXL Hogeschool. “De lerarenopleiding biedt de keuzemodule ‘Diversiteitscoach’ aan. Elk jaar ga ik langs bij de studenten en stel ik ons project voor als mogelijke stageplek. De studenten krijgen dan de opdracht om een workshop uit te werken rond het jaarthema, de begeleiding te voorzien en een handleiding uit te werken voor de vrijwilligers van de Noord-Zuidraad. Want die nemen ook een aantal van de begeleidingen op zich.”

“We voelden de nood aan professionalisering. Daarom startten we een samenwerking met Djapo.”

Lieve Wouters, stad Genk

Blik op didactiek? Yes!

Djapo ondersteunt de studenten. Begeleider Heleen start met een uitgebreide introductie in het thema en enkele interessante methodieken. Zo maken de studenten kennis met werkvormen filosoferen, creatief denken en systeemdenken. “Net die didactische insteek is waarom we met Djapo samenwerken”, vertelt Lieve. “’Blik op de wereld’ loopt al zo’n 20 jaar. En in de loop van die jaren voelden we de nood aan professionalisering. Sindsdien werken we met Djapo samen.”

Heleen blijft de studenten ook coachen tijdens de ontwerpfase van de workshop. Zo kan ze de studenten tips geven en bijsturen waar nodig. “Het is echt fijn dat ik die ondersteuning volledig uit handen kan geven”, zegt Lieve. “Dat bespaart me heel wat tijd. En toch hou ik de vinger aan de pols. Want Heleen roept me er altijd op tijd bij als er vragen of onduidelijkheden zijn.”

Noord-Zuidraad als proefkonijn

Vlak voor de eerste workshop organiseren de studenten een generale repetitie. Niet met Genkse klassen, maar met de vrijwilligers van de Noord-Zuidraad. “Die repetitie heeft een dubbel doel. Enerzijds krijgen de studenten een extra kans om de workshop helemaal in de vingers te krijgen én ontvangen ze waardevolle feedback van de vrijwilligers. Maar anderzijds is het ook de eerste keer dat de vrijwilligers van de Noord-Zuidraad kennismaken met de workshop die ze de volgende weken ook zelf zullen begeleiden.”

De vrijwilligers ontvangen na de workshop een draaiboek van de workshop, opgesteld door de studenten met hulp van Heleen. Daarin staat niet alleen de opbouw van de workshop beschreven. Het draaiboek bevat ook concrete tips over hoe je een filosofisch gesprek in goede banen kan leiden, met voorbeeldvragen.

“We geven de studenten de opdracht om de workshops zo taalrijk mogelijk te maken.”

Lieve Wouters

En de impact van dit project? “Dit jaar zullen we zo’n 240 leerlingen bereiken met het thema diversiteit. Bovendien zorgen we ervoor dat de workshops zo taalrijk mogelijk zijn, zodat we de kinderen taalprikkels aanreiken. Tot slot proberen we ook de ouders te betrekken. Want voor de creatieve naverwerking van het thema, die aansluitend op de workshop wordt georganiseerd, werken we samen met het Genkse kunstencollectief The Building. Een selectie van de kunstwerken van de kinderen wordt later ook tentoongesteld in hun atelier. Zo kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien wat zij met ‘Blik op de wereld’ hebben gerealiseerd.”

Wil je graag net zoals stad Genk kinderen en jongeren inspireren?