Meldpunt integriteitsschendingen Djapo

Djapo wil een organisatiecultuur en randvoorwaarden scheppen die de integriteit voor iedereen onder alle omstandigheden in de context van Djapo’s werk waarborgt. Integriteit is een levend en gedeeld proces binnen Djapo, en ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit proces is vastgelegd in ons integriteitsbeleid.

Dit meldpunt is een belangrijk onderdeel van ons integriteitsbeleid. Het laat toe mogelijke integriteitsschendingen te melden.

Wanneer kan je een beroep doen op ons meldpunt?

Elke activiteit die een inbreuk inhoudt op onze kernwaarden beschouwen wij als een mogelijke integriteitsschending. Wanneer je een dergelijke inbreuk merkt, kan je dit melden via dit meldpunt.

Onze kernwaarden zijn:

  • Respect en Engagement
  • Onafhankelijk en Authentiek
  • Onderbouwd, Samen-lerend en Inspirerend
  • Duurzaam

Onze waarden hebben enkel betekenis wanneer we ze samen inzetten. Alleen dan bieden ze een voldoende kader om integriteit richting en inhoud te geven.

Wie kan een mogelijke integriteitsschending melden?

De personeelsleden van Djapo, de leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering, stagiairs, vrijwilligers en partners, of personen die op een andere manier bij Djapo betrokken zijn.

Alle bovengenoemden kunnen een melding maken van een mogelijke integriteitsschending. Mogelijke integriteitsschendingen door alle bovengenoemden kunnen gemeld en behandeld worden.

Waar kan je een mogelijke integriteitsschending melden?

Indien je weet hebt van feiten verbonden met Djapo die in strijd zijn met onze kernwaarden, dan kan je een klacht indienen door een mail te sturen naar ons meldpunt.

Vermeld in je mail:

• Datum
• Contactgegevens: Voornaam, naam, e-mailadres, telefoon
• Aan welke organisatie ben je verbonden?
• Beschrijf de aard van je relatie met Djapo
• Kan je alle betrokken personen, partijen en getuigen oplijsten?
• Wanneer vonden de feiten plaats? (Dit kan ook in de toekomst indien je vreest dat een integriteitsschending gaat plaatsvinden.)
• Hoe heb je kennis genomen van deze feiten?
• Beschrijf de melding/klacht. Wees zo volledig mogelijk.
• Beschik je over bijkomende bewijsstukken, bijvoorbeeld e-mails of facturen?

Hoe behandelt Djapo mogelijke integriteitsschendingen?

Als er zich een mogelijke inbreuk op integriteit voordoet in de context van Djapo’s werk, wil Djapo garanderen dat dit open, begripvol en in vertrouwen besproken en behandeld kan worden.

We hanteren de volgende principes bij de behandeling van een melding:

  • Een vertrouwelijke behandeling
  • Bescherming van melder en slachtoffer
  • Objectiviteit en onafhankelijkheid
  • Een non-represaille-beleid

Er bestaat niet voor elke vraag of situatie een kant-en-klaar antwoord. Eerder, we beschikken over een kader (waarden en ethische code) en een procedure (een stappenplan, rollen en een overlegproces) die ons toelaten voor elke specifieke vraag en situatie het juiste antwoord te formuleren.

Meer informatie over onze procedure om meldingen te behandelen.

Dit beleid vervangt in geen geval de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen.

Heb je nog vragen over dit meldpunt, de klachtenprocedure of ons integriteitsbeleid?

Heb je nog vragen over ons integriteitsbeleid, dan kan je contact opnemen met ons infopunt via integriteit@djapo.be of telefonisch: 016 29 21 27.