Meldpunt integriteitsschendingen Djapo

Djapo wil een werkomgeving scheppen die de integriteit voor iedereen en onder alle omstandigheden waarborgt.
Integriteit is een levend en gedeeld proces binnen Djapo, en een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit proces is vastgelegd in ons integriteitsbeleid.

Wanneer kan je een beroep doen op ons meldpunt?

Wanneer je een mogelijke inbreuk op onze kernwaarden merkt, kan je dit melden via dit meldpunt.

Onze kernwaarden zijn:
• Respect en Engagement
• Onafhankelijk en Authentiek
• Onderbouwd, Samen-lerend en Inspirerend
• Duurzaam

Wie kan een mogelijke integriteitsschending melden?
De personeelsleden van Djapo, de leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering, stagiairs, vrijwilligers en partners, of personen die op een andere manier bij Djapo betrokken zijn.

Waar kan je een mogelijke integriteitsschending melden?

Indien je weet hebt van feiten verbonden met Djapo die in strijd zijn met onze kernwaarden, dan kan je een klacht indienen door een mail te sturen naar ons meldpunt. Belinda Wijckmans is onze klachtenmanager.

Vermeld in je mail:

• Datum
• Contactgegevens: Voornaam, naam, e-mailadres, telefoon
• Aan welke organisatie ben je verbonden?
• Beschrijf de aard van je relatie met Djapo
• Kan je alle betrokken personen, partijen en getuigen oplijsten?
• Wanneer vonden de feiten plaats? (Dit kan ook in de toekomst indien je vreest dat een integriteitsschending gaat plaatsvinden.)
• Hoe heb je kennis genomen van deze feiten?
• Beschrijf de melding/klacht. Wees zo volledig mogelijk.
• Beschik je over bijkomende bewijsstukken, bijvoorbeeld e-mails of facturen?

De klachtenmanager zal sowieso contact met je opnemen om de gegevens van de klacht samen aan te vullen.
Indien je minderjarig bent, gelieve aan te geven met wie we contact mogen opnemen om je klacht verder uit te klaren.

Hoe behandelt Djapo mogelijke integriteitsschendingen?

We hanteren de volgende principes bij de behandeling van een melding:

  • Een vertrouwelijke behandeling
  • Bescherming van melder en slachtoffer
  • Objectiviteit en onafhankelijkheid
  • Een non-represaille-beleid

Er bestaat niet voor elke vraag of situatie een kant-en-klaar antwoord. Eerder, we beschikken over een kader (waarden en ethische code) en een procedure (een stappenplan, rollen en een overlegproces) die ons toelaten voor elke specifieke vraag en situatie het juiste antwoord te formuleren.

Meer informatie over onze procedure om meldingen te behandelen.

Dit beleid vervangt in geen geval de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen.

Heb je nog vragen over dit meldpunt, de klachtenprocedure of ons integriteitsbeleid?

Heb je nog vragen over ons integriteitsbeleid, dan kan je contact opnemen met ons infopunt via integriteit@djapo.be of telefonisch: 0460/95 71 01