Mei Plasticvrij


Een leven met minder plastic. Daarvoor gaat Mei Plasticvrij. Met deze lessen kan je ook in je klas of school rond dit thema werken.

We maakten drie lessen, zo kan je het thema vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Op die manier kan je zowel op klasniveau als op schoolniveau een volledig project rond Mei Plasticvrij uitwerken.

Je kan de 3 lessen na elkaar geven, maar je kan ook 1 of 2 lessen geven, naargelang jouw planning, inhoudelijke voorkeur of de voorkennis van de kinderen.

LES 1: VERKENNEN

Microplastics in kaart

De leerlingen duiken in de problematiek van plastic afval, plastic soep en microplastics in het bijzonder. Vanuit een prikkel brengen ze oorzaken en gevolgen van microplastics in kaart en reflecteren ze voor het eerst over hun eigen aandeel binnen de plasticproblematiek.
Deze les bevat verschillende suggesties van prikkels, kernactiviteiten en slotactiviteiten, elk met dezelfde doelstellingen, maar met een verschillende moeilijkheidsgraad. Jij kan zelf kiezen welke onderdelen het best bij je leerlingen passen.

LES 2: IDEEËN BEDENKEN

Plastic attack

Vanuit de opgedane kennis over de problemen die plastic afval en microplastics met zich meebrengen, gaan de leerlingen aan de slag met enkele werkvormen creatief denken. Ze bedenken nieuwe ideeën om de strijd aan te gaan met microplastics en kiezen enkele acties die ze zelf in de praktijk kunnen brengen.
Deze les bevat verschillende suggesties van prikkels, kernactiviteiten en slotactiviteiten, elk met dezelfde doelstellingen, maar met een verschillende moeilijkheidsgraad. Jij kan zelf kiezen welke onderdelen het best bij je leerlingen passen.

LES 3: ACTIES

Beat the microbead!

Mei Plasticvrij vraagt om actie en die kan je samen met de leerlingen in je klas, school of schoolomgeving uitvoeren. Misschien bedacht je in je klas een leuk idee om minder plastic te gebruiken, of om het plastic beter op te ruimen, te hergebruiken … Maar misschien haal je ook inspiratie bij andere klassen? Andere scholen zelfs? Nodig eventueel ouders, geïnteresseerden uit en denk samen na over hoe je actie zo goed mogelijk kan uitvoeren. Geef daarbij zoveel mogelijk het woord aan de leerlingen.

Uitwisseling waarbij je op constructieve manier feedback geeft, verrijkt je idee, opent nieuwe denkpistes of inspireert voor later. Grijp of creëer dus zeker een kans om dit te doen.

Tot slot blik je terug en vooruit na het project. Wat hebben de leerlingen geleerd? Hoe hebben ze geleerd? Wat betekende dit voor hen? Wat willen ze hiermee in de toekomst doen? We reiken je een aantal reflectievragen aan die de leerlingen laten stilstaan bij het project.

ACHTERGRONDINFORMATIE

In dit document vind je achtergrondinformatie rond het thema.