Mei Plasticvrij


Een leven met minder plastic. Daarvoor gaat Mei Plasticvrij. Met deze lessen kan je ook in je klas of school rond dit thema werken.

We maakten drie lessen, zo kan je het thema vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Op die manier kan je zowel op klasniveau als op schoolniveau een volledig project rond Mei Plasticvrij uitwerken.

Je kan de 3 lessen na elkaar geven, maar je kan ook 1 of 2 lessen geven, naargelang jouw planning, inhoudelijke voorkeur of de voorkennis van de kinderen.

LES 1 : VERKENNEN

De kinderen verkennen het deelthema: ze ontdekken en/of ervaren hoe plastic (afval) in het dagelijks leven aan bod komt, welke oorzaken en gevolgen eraan verbonden zijn.

Waar komen oorstokpaardjes vandaan?

De dieren in zee eten graag gevarieerd, net zoals wij. Op het menu van de schildpad verschijnen wel heel vreemde gerechten zoals een plastic zak, een ballon …?

Hoe komt het trouwens dat er oorstokpaardjes in zee leven? Aan de hand van interactieve illustraties ontdekken de kinderen het echte verhaal van de plastic soep. Dan denken ze stap voor stap verder na over de gevolgen van de plastic soep. Dan doen ze met behulp van een routekaart.

LES 2 : IDEEËN BEDENKEN

In les 2 kies je een probleem gelinkt aan het deelthema waarvoor je een oplossing gaat bedenken. Dat doe je aan de hand van werkvormen creatief denken.

Plasticdetectives

De politie heeft vastgesteld dat er teveel plastic afval in de zee terecht komt. Hoe komt dat? De speurneuzen onderzoeken elk een plaats delict en verzamelen het plastic afval en bijhorende informatie. Best veel plastic wordt bijv. als verpakking gebruikt.

Sommige ideeën om dit probleem op te lossen, lijken onhaalbaar of toch niet? De kinderen vijlen aan de ideeën tot ze haalbaar zijn. Met behulp van knuffels of drie gekleurde hoeden wisselen ze feedback uit en zo worden de ideeën nog meer op punt gesteld.

LES 3: ACTIES

In deze les voer je de actie uit en wissel je er eventueel feedback over uit met een andere klas of school. De actie eindigt met een terugblik op het project en/of de lessen die je hebt uitgevoerd.

Bye bye plastic soep

Mei Plasticvrij vraagt om actie en die kan je samen met de kinderen in je klas, school of schoolomgeving uitvoeren. Misschien bedenk je in je klas een leuk idee om minder plastic te gebruiken? Of iets om het plastic beter op te ruimen, te hergebruiken? Misschien komt dat idee van jouw klas of wie weet, haal je inspiratie bij andere klassen. Andere scholen zelfs? Nodig eventueel ouders en andere geïnteresseerden uit en denk samen na over hoe je de actie zo goed mogelijk kan uitvoeren. Geef daarbij zoveel mogelijk het woord aan de kinderen.

Uitwisseling waarbij je op constructieve manier feedback geeft, verrijkt je idee, opent nieuwe denkpistes of inspireert voor later. Grijp of creëer dus zeker een kans om dit te doen.

Tot slot blik je terug en vooruit na het project. Wat hebben de kinderen geleerd? Hoe hebben ze geleerd? Wat betekende dit voor hen? Wat willen ze hiermee in de toekomst doen? We reiken je een aantal reflectievragen aan die de kinderen laten stilstaan bij het project.

ACHTERGRONDINFORMATIE

In dit document vind je achtergrondinformatie rond het thema.

Leerplandoelen en eindtermen

De leerplandoelen en eindtermen bij deze lessen vind je hier.