Mei Plasticvrij


Een leven met minder plastic. Daarvoor gaat Mei Plasticvrij. Met deze lessen kan je ook in je klas of school rond dit thema werken.

We maakten drie lessen, zo kan je het thema vanuit verschillende invalshoeken bestuderen. Op die manier kan je zowel op klasniveau als op schoolniveau een volledig project rond Mei Plasticvrij uitwerken.

Je kan de 3 lessen na elkaar geven, maar je kan ook 1 of 2 lessen geven, naargelang jouw planning, inhoudelijke voorkeur of de voorkennis van de kinderen.

LES 1 : VERKENNEN

De kinderen verkennen het deelthema: ze ontdekken en/of ervaren hoe plastic (afval) in het dagelijks leven aan bod komt, welke oorzaken en gevolgen eraan verbonden zijn.

Waar komen oorstokpaardjes vandaan?

De kinderen ontdekken dat er meer dan enkel zand en schelpen op het strand liggen. Hoort dit plastic hier wel thuis? Hoe komt het dat er oorstokpaardjes in zee leven? Aan de hand van interactieve illustraties ontdekken ze het echte verhaal van de plastic soep. Vervolgens denken ze verder na over de gevolgen van de plastic soep met behulp van een domino.

LES 2 : IDEEËN BEDENKEN

In les 2 kies je een probleem gelinkt aan het deelthema waarvoor je een oplossing gaat bedenken. Dat doe je aan de hand van werkvormen creatief denken.

Plasticdetectives

De kinderen verzamelen allerlei soorten plastic afval en nemen het onder de loep. Ze rubriceren en ontdekken dat bv. veel plastic afval voordien als verpakking werd gebruikt. Dat biedt kansen om de plastic soep te verkleinen. Ze strandjutten in de klas en onderzoeken allerlei varianten voor verpakkingen. Dat brengt hen op nieuwe ideeën, die zeker nog voor verbetering vatbaar zijn. Met behulp van knuffels of 3 gekleurde hoeden wisselen de kinderen feedback uit en zo worden de ideeën nog meer op punt gesteld.

LES 3 : ACTIE

In deze les voer je de actie uit en wissel je er eventueel feedback over uit met een andere klas of school. De actie eindigt met een terugblik op het project en/of de lessen die je hebt uitgevoerd.

Bye bye plastic soep

Mei Plasticvrij vraagt om actie en die kan je samen met de kinderen in je klas, school of schoolomgeving uitvoeren. Misschien bedenk je in je klas een leuk idee om minder plastic te gebruiken? Of iets om het plastic beter op te ruimen, te hergebruiken? Komt dat idee helemaal van jullie of haal je inspiratie bij andere klassen? Andere scholen zelfs? Nodig eventueel ouders en andere geïnteresseerden uit en denk samen na over hoe je de actie zo goed mogelijk kan uitvoeren. Geef daarbij zoveel mogelijk het woord aan de kinderen.

Uitwisseling waarbij je op constructieve manier feedback geeft, verrijkt je idee, opent nieuwe denkpistes of inspireert voor later. Grijp of creëer dus zeker een kans om dit te doen.

Tot slot blik je terug en vooruit na het project. Wat hebben de kinderen geleerd? Hoe hebben ze geleerd? Wat betekende dit voor hen? Wat willen ze hiermee in de toekomst doen? We reiken je een aantal reflectievragen aan die de kinderen laten stilstaan bij het project.

ACHTERGRONDINFORMATIE

In dit document vind je achtergrondinformatie rond het thema.

Leerplandoelen en eindtermen

De leerplandoelen en eindtermen bij deze lessen vind je hier.