Medewerker financieel beheer (50 procent)

Kernopdracht

Onder de leiding van de Coördinator Zakelijk Beheer en in samenwerking met je collega’s binnen het Team Zakelijk Beheer en eventueel leden van andere teams, ben je als Medewerker Financiën verantwoordelijk voor:

  • De uitvoering van de financiële boekhouding van de organisatie.
  • De voorbereiding van de loonadministratie, in nauwe samenwerking en coördinatie met de HR Medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering.
  • De opvolging van de leveranciersboekhouding; betalingen en opvolging betalingen: in coördinatie met collega’s in het Team Zakelijk Beheer; af te stemmen.
  • Systematische monitoring van de financiële gezondheid van de organisatie door middel van een kwalitatief beheerssysteem en regelmatige rapportage hierover.
  • Ondersteuning controle van de financiële boekhouding van de organisatie.
  • Het financieel beleid en de opvolging ervan mee voorbereiden – Bijdragen aan efficiënt en transparant beheer van middelen en het nakomen van de wettelijke verplichtingen (voorbereiding, opmaak en publicatie van de jaarrekening en resultatenrekening, fiscale verplichtingen …).
  • Voorbereiden financiële rapporten voor diverse financiers en het mee verzekeren van andere verplichtingen aan deze financiers. Volledige financiële rapportage van kleinere / eenvoudigere projecten.
  • Ondersteunen financiële analyses die het beheer van onze organisatie versterken, en meer bepaald de planning, begroting en strategieontwikkeling van de organisatie ondersteunen.
  • Uitvoer van de administratie in het kader van vzw’s.

De functies Medewerker Financiën en Coördinator Zakelijk Beheer zijn recente functies binnen Djapo en voor beide functies worden op dit moment geschikte kandidaten gezocht. De dagelijkse samenwerking tussen deze twee functies en met de rest van het team is zeer belangrijk en zal mee vorm gegeven worden door de kandidaten die voor deze functies worden geselecteerd.

Verantwoordelijkheden

• Je voert je kernopdrachten uit onder de leiding van de Coördinator Zakelijk Beheer (tevens je line manager), volgens een planning die in samenspraak met die Coördinator is overeen gekomen.

• Lid van het team Zakelijk Beheer:
o Je werkt nauw en goed samen met je collega’s in het team, en bewaakt als teamlid mee het geheel van taken van het team.
o Je stuurt basis-boekhoudkundige taken die desgevallend door collega’s
worden uitgevoerd aan.
o Je neemt samen met je collega’s in het team deel aan visie, strategie en
beleid; positionering en partnerschappen; resource development en
organisatieontwikkeling met betrekking tot het Zakelijk Beheer.

• Lid van het Djapo Team:
o Je werkt samen met collega’s over verschillende teams heen om
ondersteuning te bieden bij financiële aspecten van diverse projecten zoals
nodig. Je bouwt zo mee aan de capaciteitsversterking op vlak van budget
beheer van de organisatie.
o Je onderschrijft de waarden van Djapo en handelt in overeenstemming met die waarden.

• Werk met externen:
o Goede samenwerking met externe boekhoud- en audit ondersteuning
o Waar relevant en in overleg met de Coördinator Zakelijk Beheer

Profiel en competenties

Je hebt bij voorkeur een bachelor diploma en/ of je hebt minimum 5 jaar relevante beroepservaring in een vergelijkbare functie.
• Ervaring in de non-profit is een pluspunt. Expertise in financieringsmechanismen en regelgeving van DGD, EU en andere donoren binnen de ngo-sector is een pluspunt.
• Je beschikt over een degelijke technische kennis van financieel beheer, financiële processen en controleprocedures. Je hebt procedures en verplichtingen BTW en belastingen in de vingers.
• Je werkt gemakkelijk en graag met software applicaties gangbaar voor financieel beheer. Wizard in excel, data-analyse, draaitabellen etc.
• Je beschikt over goede analytische vaardigheden, gecombineerd met een hands-on mentaliteit
• Je kan je werk goed plannen en je totale werklast evenwichtig beheren
• Je werkt goed zelfstandig, maar werkt ook graag en goed in team
• Je bent precies in je werk, respecteert afspraken en deadlines, en werkt steeds transparant
• Je identificeert je met de missie, doelstellingen en waarden van Djapo en draagt die ook uit

Aanbod

• Contract van onbepaalde duur 50%, barema B1b volgens PC 329.01. Mogelijkheid van meenemen van relevante beroepservaring in de bepaling van de anciënniteit.
• Plaats van tewerkstelling: Kessel-Lo, afgewisseld met telewerk (met bijbehorende vergoeding).
• Fietsvergoeding en/of abonnement openbaar vervoer.
• Flexibele werkvoorwaarden in een constructieve, collegiale sfeer.

Praktisch

• Solliciteren kan tot en met 20 april door een motivatiebrief met cv per e-mail te sturen naar Ilse.Meulemans@djapo.be. Gelieve daarbij ook duidelijk je technische ervaring toe te lichten en 3 referenties op te geven.
• De selectieprocedure bestaat uit de screening van je cv, het nagaan van referenties en een jurygesprek, eventueel na een schriftelijke proef (te bepalen). Nadien volgt mogelijk nog een tweede gesprek.
• Vragen over deze vacature kan je per e-mail richten aan Kaat Boon, directeur (kaat.boon@djapo.be).

Onze organisatie draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Wij werven aan op basis van competenties. Dat is belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of lichamelijke beperking.