Maatschappelijke thema’s in de klas

Hoe kan je ze integreren in je lessen?


Doelgroep: lager onderwijs
Vorming: € 450 (leerkrachten en schoolteams) of € 600 (derden) voor 3 uur begeleiding
Traject:
meerdere contactmomenten, offerte op maat


Als leerkracht wil je je lessen zo relevant mogelijk maken. Maatschappelijke thema’s vormen daarvoor een dankbaar aanknopingspunt. Je leerlingen (her)kennen de onderwerpen en zijn daardoor vaak extra gemotiveerd om erover bij te leren. Maar hoe integreer je maatschappelijke thema’s in je lessen WO, Nederlands en wiskunde? Hoe combineer je ze met je eigen methode, je handboek en de leerplandoelen tot één samenhangend geheel? Je ontdekt het tijdens een vorming of traject ‘Maatschappelijke thema’s integreren’.

Wat zijn de doelstellingen van deze begeleiding?

  • Je verkent de mogelijkheden om meerdere doelstellingen met elkaar te combineren.
  • Je ontdekt hoe je maatschappelijk interessante onderwerpen in je lessen integreert.

Wat kies ik: een vorming of een traject?

Zoek je een begeleider die de schoolcontext grondig leert kennen en een traject op maat uitstippelt? Iemand die niet alleen methodieken en kaders aanreikt, maar bij wie je ook regelmatig terecht kunt voor vragen en feedback? Dan is een traject iets voor jou. Extra voordeel: we komen op vraag zelfs live in de klas coachen, tijdens een co-teachingsmoment.Ben je op zoek naar praktische tips en handvaten waarmee jijzelf of je team daarna zelfstandig aan de slag kan? Boek dan een vorming.Gebruik je het thema ‘Maatschappelijke thema’s integreren’ graag als rode draad voor je pedagogische studiedag? Fijn! We bekijken samen met jou hoe je de studiedag kan invullen en welke topics je aan bod kan laten komen. Neem contact met ons op.

Organiseert jouw school een themadag voor je leerlingen rond klimaat, kinderrechten, participatie of SDG’s? We komen graag op school langs voor een demosessie met jou en je leerlingen. Zo leer je al doende hoe EDO je schoolwerking verrijkt en maak je kennis met onze manier van werken.Waarom samenwerken met Djapo?

Djapo ziet de school als een veilige oefenplaats waar kinderen en jongeren kunnen leren om bewuste keuzes te maken.  We bekijken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met studenten en docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas kunnen omgaan met maatschappelijke thema’s zoals racisme, armoede en klimaatverandering:

  • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en kant-en-klaar lesmateriaal.
  • We organiseren coaching, procesbegeleiding en vormingen.
  • We ondersteunen organisaties, bedrijven en overheden die een educatief aanbod voor scholen zoeken.

Daarnaast denken we mee na over het onderwijsbeleid en voeden we vanuit onze praktijkervaring de nieuwste wetenschappelijke inzichten rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), wereldburgerschapseducatie en denkonderwijs. Die mix van theorie en praktijk geeft ons een unieke en verbindende stem binnen het onderwijsveld.