Maak jij de aarde blij?

Doelgroep: oudste kleuters en eerste graad

Vaardigheid: filosoferen
Thema: klimaat

smileys

Materiaal:

  • de grote wereldkaart van Djapo (met afbeeldingen ernaast)
  • blije smileys in één kleur
  • trieste smileys in een andere kleur
  • kleurpotloden
  • blanco tekenpapier dat ingedeeld is in verschillende vakjes, zoals een leeg stripverhaal

Beginsituatie: de kinderen hebben voorkennis over de klimaatproblematiek.

Doel: de kinderen kunnen in eigen woorden aangeven welk gedrag goed is voor het milieu en welk niet.