Maak jij de aarde blij?

Doelgroep: oudste kleuters en eerste graad lager onderwijs

Vaardigheid: filosoferen
Thema: klimaat

Materiaal

  • de grote wereldkaart van Djapo (met afbeeldingen ernaast)
  • blije smileys in één kleur
  • trieste smileys in een andere kleur
  • kleurpotloden
  • blanco tekenpapier dat ingedeeld is in verschillende vakjes, zoals een leeg stripverhaal

Beginsituatie

De leerlingen hebben voorkennis over de klimaatproblematiek.

Doel

De leerlingen kunnen in eigen woorden aangeven welk gedrag goed is voor het milieu en welk niet.