Maak je denken zichtbaar

Als je je denken zichtbaar maakt, stimuleer je je denken en maak je het anderen mogelijk om met je mee te denken. Je denken zichtbaar maken kan met visuele denkinstrumenten.

Het is een manier om je gedachten en ideeën te uiten. Visuele denkinstrumenten stimuleren en ondersteunen een specifiek denkproces en maken het zichtbaar. Leerlingen kunnen hun eigen leerproces makkelijk in de gaten houden als ze de ideeën en inzichten verzameld zien staan op een blad of op een bord.

Visuele denkinstrumenten

Hier vind je zeven visuele denkinstrumenten om telkens een speci­fieke opeenvolging van denkprocessen te visualiseren over bepaalde kennis en inzichten. Elk visueel denkinstrument is in een fiche gegoten om stapsgewijs vorm te geven aan het visuele denkinstrument.

Omdat visuele denkinstrumenten – mits aangepaste begeleiding – bruikbaar zijn voor alle schoolleeftijden, spreken we in de fiches over deelnemers. Daarmee bedoelen we de kleuters, leerlingen of studenten die met het visueel denkinstrument aan het werk zijn.
In de fiches richten we ons op de begeleider die met een groep kinderen of jongeren visuele denkinstrumenten wil inzetten. Begeleiders die graag hun deelnemers zelfstandig aan het werk zetten met de nodige ondersteuning kunnen gebruikmaken van het meer beknopte stappenplan, beschikbaar bij elk visueel denkinstrument.

Theorie

Om vlot en efficiënt met visuele denkinstrumenten aan de slag te gaan, lees je het best vooraf de beknopte theorie bij deze fiches aandachtig door.

Hulpfiches

Je vindt hier twee hulpfiches die je als leerkracht kan inzetten als je graag extra ondersteuning krijgt bij bepaalde stappen.