Curieuzeneuzen Vlaanderen

Deed jij mee met Curieuzeneuzen? De resultaten zijn bekend!

Wil je met je kleuters rond dit onderzoek werken of rond thema’s als lucht en luchtvervuiling?  Op Wereldlesidee vind je toffe activiteiten om met je kinderen na te denken over propere lucht en propere vervoersmiddelen:

Voor de lagere school hebben we lessen waarin kinderen zelf smog maken of vuilelucht-vangers. Daarna onderzoeken ze de oorzaken en de gevolgen van vuile lucht en gaan op zoek naar oplossingen. Wil je uitgebreid rond dit thema werken? Dan kan je beginnen met een filosofische insteek en de kinderen eerst laten nadenken over wat nu juist vuil is en of het nuttig is om iets proper te maken waarvan je niet kan zien dat het vuil is.

  • Eerste graad: Kinderen onderzoeken wat vuil is en stellen een filosofische vraag in de les “Geen vuiltje aan de lucht“. Ze onderzoeken de oorzaken en gevolgen van vuile lucht en bedenken oplossingen in “Alarm! Smog!”.
  • Tweede en derde graad: Kinderen onderzoeken wanneer iets vuil is, en ontdekken dat iets ook onzichtbaar vuil kan zijn in de filosofische les “Geen vuiltje aan de lucht“. Daarna kunnen ze de oorzaken en gevolgen van vuile lucht onderzoeken in “Vuilelucht-Vangers”. Tijdens de werkvorm “Uitvinderslabo” bedenken ze oplossingen.