Lesmateriaal

Wil je in je kleuterklas werken aan een duurzame wereld? Zoek je lesmateriaal rond thema’s als water, natuur, eten of kinderrechten? Wil je met je kleuters gaan filosoferen, creatief denken of systeemdenken.

Hier kan je heel wat gratis lesmateriaal en klasactiviteiten vinden.