Winkelen in het bos? Les rond Week van het Bos in Kumtich

Kan je winkelen in het bos? De kinderen van juf Ann van de Vrije Basisschool van Kumtich doken in het bos met een les uit Wereldlesidee. Een voeldoos deed hen raden naar het thema. Juf Ann prikkelde de kinderen nog meer met een woordspin ‘Waaraan denk je als je aan het bos denkt?’

De vraag zette de kinderen aan het denken en op het bord noteerde de juf groepen die deel uitmaken van het bos: vruchten, struiken, insecten… Dat bracht de leerkracht bij ‘Verdwijn’, een werkvorm systeemdenken die in deze les verwerkt zit.

De kinderen werden willekeurig verdeeld in groepen: de vruchten, de bomen, de dieren. Elk kind kreeg een hangertje. Zo was het tijdens de bespreking duidelijk in welke groep elk kind zat. Alle groepen onderzochten waarom zij belangrijk zijn in het bos en wat er zou gebeuren als ze zouden verdwijnen.

‘Welke groep zou er kunnen verdwijnen?’ Toen de leerkracht dat vroeg, kwamen er felle reacties: ‘Neen! Wij kunnen toch helemaal niet verdwijnen, want als de vruchten verdwijnen, is er geen eten voor de dieren en dan gaan ze dood!’ Samen besloot de klas dat alle groepen of alle delen nodig waren omdat er anders geen bos meer zou zijn.

“Het is een zeer toffe les. De inbreng van de kinderen is heel groot. Iedereen kwam aan bod en had inbreng in de les. Doordat het thema bos enorm goed aansluit bij de leefwereld was de betrokkenheid bij de zwakkere leerlingen ook heel goed. Iedereen kon erover meespreken.”

Juf Ann

Na de speeltijd zetten enkele kleurrijke posters de kinderen aan het denken. Bij de poster ‘De winkels worden bossen’ hadden de kinderen meteen door dat winkels zouden verdwijnen en dat er bomen in de plaats werden geplant. Meteen begonnen de kinderen voor- en nadelen op te sommen. Dat was super! Want tijdens de volgende werkvorm gingen ze verder in op die voor- en nadelen. Elk kind moest zich verplaatsen in een personage en vanuit dat personage voor- en nadelen opschrijven op medailles.

Tip
‘Voordat de kinderen aan de slag gingen met de medailles verzamelden we eerst alle voor- en nadelen op het bord. Elk voor- of nadeel kreeg een nummer. Zo moeten de kinderen enkel het nummertje op de medaille schrijven in plaats van de volledige zin. Hierdoor verliep de uitvoering van deze werkvorm vlotter.‘

“Een les om op het einde van een thema te geven, als de leerlingen al veel weten over het onderwerp en zo veel inbreng hebben. We hadden het dit jaar al over het thema bos gehad, waardoor de leerlingen hier veel over wisten. Als ze er al iets over weten, kan je de leerlingen echt verder laten doordenken. Dit soort denken vind ik zeer zinvol en ze nemen dit mee in hun latere leven. Het moet zeker herhaald worden en opnieuw aan bod komen in de volgende leerjaren.”

Juf Ann