Lerarenopleiding

Binnen de lerarenopleiding krijgt het onderwijs dat toekomstige generaties zullen genieten, concreet vorm.

Djapo verkent daarom graag met studenten en hun opleiders hoe onderwijs kan bijdragen tot de vorming van solidaire burgers in een wereld in verandering.

Met en voor de lerarenopleiding geven we vorm aan competenties die van belang zijn in Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.  En ontwikkelen we nieuwe werkvormen om filosoferen, creatief denken en systeemdenken in te bedden in kleuter- en lager onderwijs.