Bachelorproef

Doelgroep: studenten kleuter- en lager onderwijs

Heb je een voorstel rond Educatie Duurzame Ontwikkeling voor je bachelorproef, maar heb je nood aan feedback? Of wil je werken rond een uitdagende onderzoeksvraag voorgesteld door ons en zo optimaal bijdragen aan de realiteit en activiteiten van Djapo? Contacteer ons om de ruime mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.

Contacteer lerarenopleiding@djapo.be