Actiegericht project

Doelgroep: studenten kleuter- en lager onderwijs

Duur: 2-3 uur
Prijs: € 240
Deze sessie geven we zowel op locatie als online. Contacteer ons voor meer informatie.

Kennis en ideeën volstaan niet om de wereld van morgen duurzamer te maken. Hoe onderzoek je een duurzaamheidsvraagstuk en hoe bedenk je oplossingen om tot actie te komen? In een actiegericht project verkennen we het thema en focussen daarbij op het denkproces van de kinderen.

In deze sessie reiken we de studenten een praktisch stappenplan aan om met de kinderen een actiegericht project uit te werken. Hierin leg je verbanden wereldwijd en heeft het belang van kinderrechten ook een plaats. A.d.h.v. dit stappenplan leren studenten een thema duurzaam te verrijken. De studenten voeren de activerende werkvormen zelf uit en maken kennis met het thema water op maat van oudste kleuters tot en met derde graad.

We passen het stappenplan in deze sessie toe op het thema water maar je past het ook eenvoudig toe op andere thema’s zoals vervoer, klimaat, fair trade …

Na deze sessie hebben toekomstige leerkrachten handvaten om kinderen voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Interesse? Contacteer lerarenopleiding@djapo.be