Leerlijn EDO voor gemeenten

Niet gewoon een project of een dag , maar EDO (Educatie Duurzame Ontwikkeling) integreren in de werking van scholen. Daar willen de gemeenten Maasmechelen en Sint-Truiden voor gaan. Waarom? Dat vroegen we aan Jos Hermans en Marcel Daniëls.

Leerlijn EDO voor scholen in Sint-Truiden en Maasmechelen

Marcel Daniëls is in Sint-Truiden verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking.  Jos Hermans is cultureel erfgoedambtenaar in Maasmechelen. In zijn takenpakket zit ook ontwikkelingssamenwerking. Sinds een paar weken bezoeken ze de lagere scholen in  hun gemeenten, samen met Tom Kennes van Djapo. Ze vertellen hoe scholen kinderen kunnen prikkelen om de wereld mee vorm te geven door duurzame keuzes te maken, door anders te kijken naar en te denken over de wereld.

Marcel Daniels: “Djapo is al jaren onze partner als het gaat over educatie rond mondiale thema’s. We hebben een zeer fijne samenwerking, we kennen elkaar, we weten wat we aan elkaar hebben. Zowel Djapo als wij willen gaan voor die transitie naar een duurzame samenleving. Het onderwijs is dan een key-speler. We gaan in de scholen vertellen hoe wij dat zien en hoe Djapo leerkrachten daarin kan ondersteunen.“

Jos Hermans: “De middelen van de Vlaamse overheid voor ontwikkelingssamenwerking willen we inzetten in het cultureel centrum en in het onderwijs. De programmatie van het cultureel centrum moet kleurrijker, met meer aandacht voor het Zuiden. En diverser, thema’s minder bekijken vanuit een probleem bijvoorbeeld. Dat willen we ook  in scholen. Mondiale vorming en wereldburgerschap niet bekijken als korte, kleine projecten, maar echt integreren als leerlijn in de lagere scholen.”

Meer dan een project

Jos Hermans: “Na zo’n project zie je vaak dat de aandacht verdwijnt. Je kan je afvragen wat het precies heeft bijgebracht. We wilden dus meer en kwamen bij Djapo terecht. We zijn een aantal keren rond te tafel gaan zitten en vonden het een mooi voorstel.”

Een leerlijn EDO betekent dat er in de hele lagere school aandacht besteed wordt aan duurzame ontwikkeling. In de samenwerking met Djapo gaat het over thema’s die zowel vanuit people, planet, profit, tijd en ruimte bekeken worden. Thema’s in combinatie met de vaardigheden systeemdenken, creatief denken en filosoferen. De leerlijn geeft scholen zo een kader om aan een duurzame wereld te werken.

Jos Hermans: “Het is een concept dat moet groeien. Niet alleen de directie, ook de leerkrachten moeten erachter staan. We merken interesse, soms wel wat voorzichtig. Maar dat is begrijpelijk. Scholen willen dat het haalbaar is, dat het niet te veel extra werkbelasting is. Als we langs de scholen gaan, zie je eerst die aarzeling. Maar Tom heeft dan concrete werkvormen en lesmateriaal bij rond systeemdenken, creatief denken en filosoferen en dan zien leerkrachten steeds meer aanknopingspunten en kansen.”

Een kader geeft duidelijkheid en rust

Marcel Daniels: “In Sint-Truiden was er een school meteen enthousiast omdat de leerlijn hen net een kader kan geven. En dat betekent duidelijkheid en ook rust. Nu krijgen ze vaak vragen van externe organisaties  en beslissen ze ad hoc of ze meedoen, er kruipt dan vaak meer werk dan verwacht in en het blijft een losstaand iets. Met een leerlijn is het duidelijk: wat doen we wel, wat niet, hoe sluit dit aan bij wat we willen bereiken als school? Het wordt net veel makkelijker om keuzes te maken. Het biedt ook een kapstok: welke andere thema’s en leerdomeinen kunnen we hieraan ophangen?”

Jos Hermans: “We vinden het vooral interessant omdat het schooldekkend is, met een visie op lange termijn.  Je zorgt ervoor dat op termijn alle leerlingen van de lagere school elk schooljaar op één of andere manier met Noord /Zuid bezig zijn.”

Inbreng van scholen en gemeenten

Een leerlijn EDO is structureel werken aan de wereld. Hoe het traject er precies gaat uitzien weten we nog niet, omdat net de inbreng en noden van de betrokken scholen van belang zijn. Het kader is er, de uiteindelijke uitwerking wordt gemaakt in overleg met de betrokken gemeente, met de school en met Dapo. En met een jaarlijks slotfeest, zodat kinderen kunnen laten zien waarrond ze gewerkt hebben. Want dat mag de hele wereld weten!

Je hoort er nog van!

Extra

-Ook interesse in een samenwerking met Djapo? Neem een kijk in het aanbod voor steden en gemeenten
-Hoe betrek je als gemeente scholen bij het Noord-Zuidbeleid? VVSG organiseert op 23 april een oriëntatiedag scholenwerking