LEERKRACHTEN WILLEN HET BESTE VOOR HUN LEERLINGEN: MID-TERM EVALUATIE DJAPO

Leerkrachten werken samen met Djapo omdat ze het beste willen voor leerlingen en ze voelen zich door het aanbod meer bekwaam om rond Educatie Duurzame Ontwikkeling aan de slag te gaan. Dat blijkt uit een analyse in het kader de mid-term evaluatie van het huidige vijfjarenprogramma (2017-2021) van Djapo, gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).

Hoe het zit met de structurele verankering op schoolniveau is moeilijker na te gaan, omdat de gegevens op niveau van schoolbeleid en -cultuur ontbreken. Sinds 2020 meet Djapo dat wel.

Of leerkrachten ook effectief de transfer doen naar Educatie Duurzame Ontwikkeling, hangt af van een aantal factoren, zoals het vak, de pedagogische visie van de school en de motivatie van de leerkracht. In dit kader blijkt er geen verschil tussen begeleid en niet-begeleid aanbod, zoals het downloadbaar materiaal op de website. Elke leerkracht zoekt op basis van zijn/haar noden. Trajecten verhogen de kans op een transfer, vooral actiegerichte trajecten op maat van de leerkracht.