Global education for teacher educators

Djapo nam deel aan ‘Global education for teacher educators through international Lesson Study’, een project dat de wereldburgerschapscompetenties van lerarenopleiders wil ontwikkelen via de Lesson Study methodiek.

Dit is een van de innovatieve partnerschapsprojecten van Kruit, in samenwerking met VVOB, Lesson Study, HoWest Brugge en Malcolm Moffat College of Education in Zambia. Djapo schoof aan als ‘knowledgeable other’, expert in Educatie Duurzame Ontwikkeling.

VVOB bracht lerarenopleiders van Howest Brugge en het Malcolm Moffat College of Education (Zambia) rond de tafel. Onder begeleiding van Steven Mannens van Lesson Study doorlopen ze samen de Lesson Study cyclus. In een eerste fase formuleerden de docenten een onderzoeksvraag met focus op het leerproces van de student.

Collega Sabine gaf advies, tips en stelde kritische vragen bij het lesontwerp van de lerarenopleiders. Vervolgens werden enkele studenten tijdens de eerste les geobserveerd en geïnterviewd. De docenten van het Malcolm Moffat College of Education namen ook deel aan de observaties en de interviews. Op basis van de gezamenlijke bevindingen en een diepgaande evaluatie, werd het eerste lesontwerp ‘Systeemdenken’ van docente Leen van der Stock (HoWest Brugge) bijgestuurd.

Docente Leen geeft uitleg bij de relatiecirkel, een werkvorm systeemdenken

Een nieuwe groep studenten BaLO kreeg een les op basis van het aangepaste lesontwerp. Opnieuw observeerden en interviewden alle partners in duo een aantal studenten. Docente Leen verzamelde op deze manier feedback op het lesontwerp en zag haar ideeën bevestigd en/of bijgestuurd.

Zo pasten studenten werkvormen systeemdenken van Djapo toe op het geïllustreerde, waargebeurde verhaal van Asma, een vluchtelinge uit Afghanistan die nu in Brugge naar school gaat. Op de foto hieronder zie je hoe studenten aan de hand van de Driehoeksoefening ervaren wat systeemdenken precies is. Hierbij worden ze o.a. geobserveerd door de Zambiaanse docenten.

In maart 2020 vond dit ook plaats in het Malcolm Moffat College of Education in Zambia.

Bekijk ook:

Meer over Djapo
Lesson Study : Leren van en met elkaar