klimaat

Organiseer in je klas een echte klimaattop! Zet de thermometer in de spotlights want de aarde heeft koorts. Bedenk samen nieuwe ideeën en verzamel inspiratie om het op de planeet een graadje lager te krijgen.

Creëer samen jullie eigen klimaattrein barstensvol nieuwe ideeën voor een beter klimaat!

‘Klimaattop, de aarde aan de top’ is een les voor de eerste graad rond de klimaattop. De les sluit aan bij de thema’s klimaat, voetafdruk, natuur, water en energie.

Lesmateriaal
Doelstellingen en eindtermen