Kan een liedje van Urbanus je anders naar de wereld doen kijken?

‘Rarara, wie ben ik?’ is een werkvorm van Djapo die kinderen helpt om zich in te leven in verschillende personages. Je kunnen inleven in andere personen is belangrijk als je je plaats in de wereld wil ontdekken.

Zo kan je er bij het voorlezen van een verhaal voor zorgen dat kinderen zich beter kunnen inleven in de verschillende personages, door bijvoorbeeld afbeeldingen van de personages uit een verhaal in de klas te hangen.

Zeg dan een zin in de ik-vorm die bij verschillende personages kan passen.
Bijvoorbeeld: “Ik ben verdrietig.” “Ik heb een idee.” Laat de kinderen even nadenken en laat hen dan bij een personage gaan staan dat volgens hen het beste bij de uitspraak past.

Stel bijvragen zoals:

  • “Waarom sta jij daar?”
  • “Waarom vind je dat dit personage het beste bij die uitspraak past?”
  • “Kijk naar de plaats van de anderen: vinden zij dit ook?”

Op die manier zien kinderen dat iedereen een andere mening kan en mag hebben en dat iedereen op zijn eigen manier naar een personage of situatie kijkt. Door aandacht te geven aan verschillende perspectieven binnen een groep en die te bespreken werk je ook aan verbondenheid en gelijkwaardigheid.

‘Rarara, wie ben ik?’ is dus een werkvorm van Djapo, maar zit ook in het liedje 1-2-3 Rikke Tikke Tik van Urbanus. Je kan het gebruiken introductie of elke keer zingen als je een uitspraak doet.

Wil je ook verschillende perspectieven in je klas of school brengen? Zoek je concrete tools en inspiratie om rond Educatie voor Duurzame Ontwikkeling te werken? Boek een gratis gesprek met Djapo. Breng gerust een van je leerlingen of collega’s mee.

Leren van maatschappelijke uitdagingen

Djapo legt de link tussen maatschappelijke uitdagingen en onderwijs, meer specifiek via Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Die link is een wisselwerking:
• Onderwijs maakt ons vaardiger om met maatschappelijke uitdagingen om te gaan.
• Maatschappelijke uitdagingen zijn een relevante context om in en van te leren.

De kinderen / jongeren in je klas geven mee vorm aan een duurzame samenleving. Tegelijk komen heel wat maatschappelijke uitdagingen je klas binnen. Een duurzame samenleving vormgeven is allesbehalve een gemakkelijke opdracht.

Hoe kan je dat precies doen? Wat doe je al? Welke problemen ervaar je? Welke kansen zie je? We maken graag tijd vrij om dat samen te bekijken.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Zoek je bijvoorbeeld begeleiding om rond een maatschappelijk thema te werken? Wil je met je team stappen zetten? Wil je meer aandacht besteden aan zelfstandig en kritisch denken of aan systeemdenken? Wil je schoolbreed werk maken van burgerschap of kinderrechten?

Of zoek je manieren om te werken rond het verkennen van gevoelens en de meningen van leerlingen? Rond fake news, het onderscheid tussen feiten en meningen? Onze aanpak en heel veel van onze werkvormen zetten kinderen en jongeren aan het denken en laten hen de wereld vanuit een ander perspectief bekijken. Ook al in de kleuterklas.

Tijdens het gesprek bekijken we jullie vragen en noden. Geven we advies, tools en inspiratie.