Kaat Boon nieuwe directeur Djapo

Een referentiecentrum voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, internationaal erkend, met veel aandacht voor een teach-the-teacher aanpak en voor innovatie. De ambities van Djapo voor de komende jaren liggen hoog. Maar er staat een gedreven team klaar om ze waar te maken, met sinds kort een nieuwe directeur. Kaat Boon neemt de functie over van Belinda Wijckmans, die voortaan het zakelijk beheer van de organisatie op zich zal nemen.

Kende je Djapo al?

Ik leerde Djapo kennen via KIYO, waar ik in de Raad van Bestuur zetelde. Djapo en KIYO zijn belangrijke partners die Educatie voor Duurzame Ontwikkeling op de kaart willen zetten. Dat Djapo werkt rond systeemdenken, filosofisch denken, creatief denken en actiegericht werken wekte meteen mijn interesse.

“Dat Djapo werkt rond systeemdenken, filosofisch denken, creatief denken en actiegericht werken wekte meteen mijn interesse.”

Hoe verliepen je eerste weken?

In volle coronacrisis was het niet vanzelfsprekend om de rol van directeur op te nemen. Ik vond het belangrijk om de organisatie eerst goed te leren kennen. Als je contacten moet beperken en persoonlijk overleg nauwelijks kan, mis je wel wat in dat leerproces. Maar het team was zeer beschikbaar en heeft me goed bijgestaan om mijn weg te vinden in Djapo vandaag, en de plannen van de organisatie voor de toekomst.

Wat was je eerste indruk?

Ik trof bij Djapo een dynamisch en gedreven team aan. Het is een organisatie die steeds vertrekt vanuit een kritische reflectie én een constructieve en daadkrachtige houding ten opzichte van haar missie. Djapo heeft een innoverende spirit – samen leren staat centraal – en is niet bang ambitieus te zijn in het bereiken van die missie.

Wat zijn jouw plannen de komende jaren?

Djapo is ongeveer een jaar geleden met een veranderingstraject gestart. De overkoepelende doelstelling van dat traject is evolueren naar een sterk en erkend referentiecentrum voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in België en daarbuiten. De eerste aanzetten zijn gebeurd, en ik zet dit traject samen met het team verder.

“De overkoepelende doelstelling van dat traject is evolueren naar een sterk en erkend referentiecentrum voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling in België en daarbuiten.”

Dit houdt een aantal boeiende uitdagingen in, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Ik denk dan aan de vernieuwing van ons aanbod voor leerkrachten en scholen, de evolutie naar een teach-the-teacher aanpak en procesbegeleiding, een up-to-date theoretisch kader en de versterking van expertise via samenwerkingen.

Organisatorisch gaat het om een gepaste organisatiestructuur en financieringsbasis, Djapo positioneren als referentiecentrum in België en internationaal en het versterken van het intern beleid en management. Rond deze uitdagingen ga ik de komende jaren aan de slag, samen met het team, de Raad van Bestuur, de vrijwilligers, onze leden en onze partners.

Waarom is een organisatie als Djapo belangrijk?

Een van mijn belangrijkste motivaties om de taak van directeur op te nemen, is de ambitie en expertise van Djapo om kinderen en jongeren te versterken. Onze samenleving wordt geconfronteerd met uitdagingen die best wel heftig zijn, en voor kinderen en jongeren is het niet altijd evident om daarin stand te houden.

Djapo helpt dat mogelijk te maken en geeft kinderen en jongeren de kans om uitdagingen ook echt aan te pakken. Bovendien stimuleren we hen om dat op hun eigen manier te doen, en vertrekken we niet van vooropgestelde of normatieve waarheden. Het is belangrijk dat het onderwijs hier ruimte voor biedt en ook op die manier bijdraagt aan een positieve toekomst.