Kindergemeenteraad

Jong geleerd: versterk je lokaal beleid met een straffe kindergemeenteraad


Doelgroep: gemeentebesturen
Traject: € 2.400 voor 4 sessies (incl. gratis intake en evaluatie)


Een speelgoedinzameling voor kwetsbare gezinnen. Meer groene speelplekken. Acties rond mentaal welzijn bij jongeren. De Vlaamse kindergemeenteraden zetten elk jaar hun schouders onder tal van mooie projecten die het lokale beleid ondersteunen. Bovendien oefenen de kinderen er vaardigheden die ze nu en later kunnen inzetten in de maatschappij.

Maar de begeleiding van zo’n traject is niet altijd een sinecure. Hoe bepaal je samen met de kinderen op welke beleidstopics ze willen focussen? Hoe vertaal je de doelstellingen van de kindergemeenteraad naar concrete acties? En hoe bewaak je dat de activiteiten van de kindergemeenteraad het lokale beleid effectief ondersteunen en versterken?

Voor zulke vragen (en meer) kun je terecht bij Djapo.Wat mag je verwachten?

Wij ondersteunen steden en gemeenten bij de opstart en begeleiding van kindergemeenteraden. Hoe we dat doen? Dat hangt af van de lokale context en de wensen van het lokale bestuur. Enkele mogelijkheden:

 • We geven een eenmalige vorming voor ambtenaren. We focussen op een topic naar keuze. Enkele voorbeelden:
  • Actiegericht werken met kinderen
  • De SDG’s als basis voor je kindergemeenteraad
  • Creatief denken met kinderen
 • We voorzien een begeleidingstraject voor de begeleider(s) van de kindergemeenteraad. We zitten meerdere keren samen om advies en kennis te delen, feedback te geven en samen te brainstormen. Zo krijgen de begeleiders alle tools in handen om de begeleiding van de kindergemeenteraad vol vertrouwen op zich te nemen.
 • We voorzien een begeleidingstraject voor de begeleider(s) van de kindergemeenteraad rond een specifiek topic. Willen jullie met de kindergemeenteraad bijvoorbeeld werken rond het thema klimaat, maar heb je het gevoel dat je dit topic onvoldoende in de vingers hebt? Dan voorzien wij de nodige omkadering en handvaten om hiermee aan de slag te gaan.
 • We organiseren samen de begeleiding van de kindergemeenteraad. We bereiden de meetings samen voor en komen ter plaatse om de vergaderingen in goede banen te leiden.


Meer over Djapo

Hoe leren kinderen en jongeren omgaan met maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid en mensenrechten? Djapo gelooft in de mogelijkheden van Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). We vertrekken vanuit complexe maatschappelijke thema’s en laten kinderen en jongeren inzoomen, uitzoomen, reflecteren, in dialoog gaan en vooruitkijken. Zo versterken ze hun vermogen om de wereld mee vorm te geven.

We werken samen met verschillende actoren:

 • We onderzoeken samen met leerkrachten en scholen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs en met docenten uit de lerarenopleiding hoe zij in de klas aan de slag kunnen met maatschappelijke thema’s. Daarbij nemen we afwisselend de rol van facilitator, adviseur en expert op:
  • We ontwikkelen pedagogische kaders, lesmethodes en lesmateriaal.
  • We begeleiden scholen via coachings, vormingen, traject- en procesbegeleiding.
  • We adviseren schoolteams en directies over hoe ze EDO in hun volledige schoolwerking kunnen integreren.
 • We werken nauw samen met transitieactoren: bedrijven, (lokale) overheden, organisaties en individuen die werk maken van een maatschappelijke verandering en op zoek zijn naar een pedagogische toepassing van hun visie of acties, zodat die kan worden ingezet in het onderwijs.