Interview met Leen Bisschop – Odisee Aalst

Systeemdenken over diversiteit in Molenbeek. Dat deden 100 studenten van Odisee Aalst, samen met onze collega’s Ann, Koen, Kristien en Sabine. De studenten stapten op een carrousel systeemdenken. Tijdens elk nieuwe ronde wierpen ze een blik op het thema diversiteit. Zo ervaarden ze hoe systeemdenken complexe thema’s begrijpelijk en/of zichtbaar kan maken.  Waarom systeemdenken? We vroegen het aan Leen Bisschop, lector Communicatie en praktijkbegeleider Lerarenopleiding Lager Onderwijs van Odisee Aalst.

Waarom koos je voor een sessie systeemdenken?

Als leerkrachten in opleiding, is het belangrijk dat onze studenten niet alleen zelf inzicht krijgen in de complexe wereld, maar ook tools aangereikt krijgen om hiermee aan de slag te gaan in hun (stage)klassen. Leraren in het lager onderwijs zijn dé leerkrachten bij uitstek die vakoverschrijdend kunnen werken en in hun lessen over sociale en maatschappelijke thema’s verbanden kunnen blootleggen, maar hiervoor hebben ze voldoende ondersteuning nodig.

Opdat ze aan hun eigen leerlingen duidelijk kunnen maken dat alles deel uitmaakt van een groter geheel, is het belangrijk dat ze leren hoe ze herkenbare zaken uit de leefwereld van de leerlingen kunnen kaderen in een breder plaatje.  Zo zullen ze sterker staan in het aanbrengen van maatschappelijke vraagstukken en meer emotionele betrokkenheid kunnen nastreven bij hun leerlingen.

Wat bleef je het meeste bij van de sessie?

Wat me het meeste bijbleef was het enthousiasme van onze studenten over de aangereikte werkvormen.
De studenten toonden zich geboeid door de behandelde inhouden, maar het was duidelijk dat hun interesse meer uitging naar de ingezette werkvormen. Na de sessie hoorden we hen dan ook meteen brainstormen over manieren waarop ze deze in hun eigen lessen zouden kunnen gebruiken.

Waar zie je systeemdenken een plaats hebben in het leerproces van de studenten?

Inzicht opwekken in systeemdenken en in de inzetbaarheid hiervan in de lespraktijk is onontbeerlijk bij het opleiden van toekomstige leerkrachten lager onderwijs. De studenten komen hier in hun opleiding impliciet mee in aanraking in het merendeel van hun vakken. Doorheen het leerproces kan dit worden geëxpliciteerd in het opleidingsonderdeel ‘stage’, aangezien ze tijdens hun stage al het geleerde samenbrengen en omzetten in de praktijk.

Noties omtrent systeemdenken kunnen een grote meerwaarde betekenen in de groei en inhoudelijke verdieping van de studenten tijdens hun stages, voornamelijk vanaf de tweede bachelor, wanneer ze de eerste stappen in de klas achter de rug hebben en zichzelf verder kunnen ontplooien als leerkracht.